Pārskatu un sarakstu drukas iestatījumu mainīšana

Pārskati un saraksti pēc noklusējuma tiek drukāti uz papīra vienas puses. Varat mainīt iestatījumu, lai drukātu uz abām pusēm. Varat mainīt iestatījumu tā, lai automātiski drukātu arī saziņas rezultātu pārskatus.
Iestatījumu konfigurēšanai izmantojiet vadības paneli. Iestatījumus nevar konfigurēt, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā.

Skārienpaneļa modelis

1
Vadības panelī nospiediet [Izvēlne] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Izvad. atsk.] [Atskaišu iestatījumi].
Tiek parādīts ekrāns [Atskaišu iestatījumi].
3
Mainiet pārskata un saraksta drukāšanas iestatījumus.
Pārskatu un sarakstu divpusēja drukāšana
Saziņas pārvaldības pārskata iestatījumu maiņa
Faksa dokumentu sūtīšanas rezultātu pārskata iestatījumu maiņa
Faksa dokumentu saņemšanas rezultātu pārskata iestatījumu maiņa

5 līniju LCD modelis

1
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Izvadīt atskaites] [Atskaišu iestatījumi] .
Tiek parādīts ekrāns [Atskaišu iestatījumi].
3
Atlasiet [Atskaišu izvades noklusējuma iestatījumi] un nospiediet .
Tiek parādīts ekrāns [Atskaišu izvades noklusējuma iestatījumi].
4
Nospiediet [2-sided Printing] [Iesl.] .
99L8-07J