Mobilās ierīces tieša savienojuma izveide ar iekārtu (tiešais savienojums)

Izveidojiet mobilās ierīces tiešu savienojumu ar iekārtu, izmantojot Wi-Fi. Lietotājs var izveidot tās tiešo savienojumu ar iekārtu, neizmantojot bezvadu LAN maršrutētāju. Savienojums ar mobilo ierīci jāizveido manuāli, ikreiz lietojot iekārtu.
Lai izveidotu tiešu mobilās ierīces savienojumu, izmantojiet vadības paneli, pārslēdziet iekārtu gaidīšanas režīmā un pēc tam meklējiet iekārtu mobilajā ierīcē. Pēc tam ievadiet tīkla atslēgu, lai izveidotu mobilās ierīces savienojumu ar iekārtu.
Pēc noklusējuma vienlaikus var izveidot iekārtas tiešu savienojumu tikai ar vienu mobilo ierīci. Iestatot fiksētu SSID un tīkla atslēgu, vienlaikus var izveidot savienojumu ar līdz piecām mobilajām ierīcēm.
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Veiciet sagatavošanās darbus, piemēram, iespējojiet tiešā savienojuma funkciju iekārtā. Sagatavošanās tiešā savienojuma izveidei

Skārienpaneļa modelis

1
Vadības panelī nospiediet [Mobilais portāls] ekrānā [Sākums]. Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Mobilais portāls].
2
Nospiediet [Sākt].
Iekārta pāriet tiešā savienojuma gaidīšanas režīmā.
Piecu minūšu laikā pēc opcijas [Sākt] nospiešanas ir jāizveido tiešs savienojums ar mobilo ierīci.
Šo darbību var izlaist, ja tiek parādīts ziņojums [Izv. sav. no ier., kuru vēlaties piev.]. Pārejiet uz 3. darbību.
Ja tiek rādīts ziņojums [Sasniegts maksimālais ar tiešo savienojumu pievienoto bezvadu ierīču skaits.], nevar pievienot jaunu mobilo ierīci, kamēr nav atvienota pašlaik pievienotā mobilā ierīce. Lai atvienotu pievienotu mobilo ierīci, nospiediet [Labi]  [Atvienot].
* Pēc noklusējuma iekārtai var vienlaikus būt izveidots tiešais savienojums tikai ar vienu mobilo ierīci.
3
Izveidojiet mobilās ierīces tiešu savienojumu.
1
Pārbaudiet iekārtas SSID un tīkla atslēgu, kas ir parādīta vadības paneļa ekrānā.
2
Mobilās ierīces Wi-Fi iestatījumu sadaļā atlasiet iekārtas SSID un ievadiet tīkla atslēgu.
Tiek atkal parādīts ekrāns [Mobilais portāls].
Pēc noklusējuma iekārtai var vienlaikus būt izveidots tiešais savienojums tikai ar vienu mobilo ierīci. Ekrānā tiek parādīts ziņojums [Sasniegts maksimālais ar tiešo savienojumu pievienoto bezvadu ierīču skaits.].
Detalizētu informāciju par Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanu skatiet mobilās ierīces rokasgrāmatā.
4
Kad darbības mobilajā ierīcē ir pabeigtas, nospiediet [Atvienot].
Tiešais savienojums tiek pārtraukts.
Ja izveidots savienojums ar vairākām mobilajām ierīcēm, tās visas tiek atvienotas.

5 līniju LCD modelis

1
Vadības panelī izvēlieties [Mobilais portāls] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Mobilais portāls].
2
Atlasiet [<Savienot>] un nospiediet .
Iekārta pāriet tiešā savienojuma gaidīšanas režīmā.
Piecu minūšu laikā pēc opcijas [<Savienot>] nospiešanas ir jāizveido tiešs savienojums ar mobilo ierīci.
Šo darbību var izlaist, ja tiek parādīts ziņojums [Izv. sav. no ier., kuru vēlaties piev.]. Nospiediet un pārejiet uz 3. darbību.
Ja tiek rādīts ziņojums [Sasniegts maksimālais ar tiešo savienojumu pievienoto bezvadu ierīču skaits.], nevar pievienot jaunu mobilo ierīci, kamēr nav atvienota pašlaik pievienotā mobilā ierīce. Lai atvienotu pievienotu mobilo ierīci, nospiediet  [<Atvienot>] .
* Pēc noklusējuma iekārtai var vienlaikus būt izveidots tiešais savienojums tikai ar vienu mobilo ierīci.
3
Izveidojiet mobilās ierīces tiešu savienojumu.
1
Pārbaudiet iekārtas SSID un tīkla atslēgu, kas ir parādīta vadības paneļa ekrānā.
2
Mobilās ierīces Wi-Fi iestatījumu sadaļā atlasiet iekārtas SSID un ievadiet tīkla atslēgu.
Tiek atkal parādīts ekrāns [Mobilais portāls].
Pēc noklusējuma iekārtai var vienlaikus būt izveidots tiešais savienojums tikai ar vienu mobilo ierīci. Ekrānā tiek parādīts ziņojums [Sasniegts maksimālais ar tiešo savienojumu pievienoto bezvadu ierīču skaits.].
Detalizētu informāciju par Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanu skatiet mobilās ierīces rokasgrāmatā.
4
Kad darbības mobilajā ierīcē ir pabeigtas, nospiediet [<Atvienot>] .
Tiešais savienojums tiek pārtraukts.
Ja izveidots savienojums ar vairākām mobilajām ierīcēm, tās visas tiek atvienotas.
Atkarībā no mobilās ierīces, iespējams, nevarēsit izveidot tiešo savienojumu ar internetu.
Izmantojot tiešo savienojumu, miega režīma efektivitāte enerģijas taupīšanas ziņā tiek samazināta.
Mobilās ierīces IP adrese tiek iestatīta automātiski. Iestatot IP adresi manuāli, sakari ar tiešā savienojuma starpniecību var nebūt atbilstoši.
Iekārtai pievienotas mobilās ierīces pārbaude
Ja izmantojat tiešo savienojumu, nospiediet [Savienojuma informācija], lai tiktu parādīta informācija par mobilo ierīci, kas ir savienota ar iekārtu, izmantojot tiešo savienojum.
Ja tiešais savienojums ir automātiski atvienots
Tiešais savienojums tiek automātiski pārtraukts tālāk minētajos gadījumos.
Kad iestatīta tiešā savienojuma pārtraukšana
Kad ilgāku laiku nenotiek datu sūtīšana vai saņemšana starp mobilo ierīci un iekārtu
Ja iekārtu izmanto ar bezvadu LAN savienojumu un savienojums tiek pārtraukts
99L8-05Y