[Ierīces pārvaldība]

Norādiet un pārvaldiet informācijas un darbību, kas attiecas uz iekārtas aparatūru, iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Ierīces informācijas iestatījumi]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet nosaukumu, pēc kura atpazīt iekārtu un instalācijas atrašanās vietu.
Šeit norādītā informācija būs redzama attālā lietotāja interfeisa portāla lapā. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
[Ierīces nosaukums]
[Atrašanās vieta]

[Atlasīt valsti/reģionu]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet valsti vai reģionu, kurā tiek lietota iekārta. Noklusējuma iestatījums var mainīties atkarībā no iekārtas sākotnējās ieslēgšanas brīdī izvēlētā iestatījuma.
* Iestatījums [Atlasīt valsti/reģionu] atkarībā no jūsu valsts vai reģiona var nebūt pieejams, vai arī tā saturs vai noklusējuma iestatījumi var atšķirties.
[Austrija (AT)]
[Baltkrievija (BY)]
[Beļģija (BE)]
[Čehija (CZ)]
[Dānija (DK)]
[Ēģipte (EG)]
[Somija (FI)]
[Francija (FR)]
[Vācija (DE)]
[Lielbritānija (GB)]
[Grieķija (GR)]
[Ungārija (HU)]
[Īrija (IE)]
[Itālija (IT)]
[Jordānija (JO)]
[Luksemburga (LU)]
[Nīderlande (NL)]
[Norvēģija (NO)]
[Polija (PL)]
[Portugāle (PT)]
[Krievija (RU)]
[Saūda Arābija (SA)]
[Slovēnija (SI)]
[Dienvidāfrika (ZA)]
[Spānija (ES)]
[Zviedrija (SE)]
[Šveice (CH)]
[Apvienotie Arābu Emirāti (AE)]
[Ukraina (UA)]
[Cita]

[Rādīt darbu žurnālu]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet, vai drukāšanas un faksa nosūtīšanas/saņemšanas žurnāli tiek parādīti ekrānā Status Monitor (Statusa pārraugs) un sakaru pārvaldības pārskatos.
Ekrāns [Statusa pārraudzība]
Lietojuma un žurnālu pārbaude, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
Pārskatu un sarakstu drukāšana un skatīšana
[Izsl.]
[Iesl.]

[Rād. patēr. inf. (att. int./Toner Stat.)]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet, vai tonera statusā un attālajā lietotāja interfeisā rādīt pogu, no kuras piekļūt vietnēm, kurās var iegādāties tonera kasetnes. Jūs varat arī izvēlēties, vai izmantot tonera statusu.
Izvēlieties, vai rādīt pogu attālā lietotāja interfeisā, pozīcijā [Rādīt patēr. prod. iegādes pogu(att.int)].
Izvēlieties, vai rādīt tonera statusu [Toner Status] pozīcijā [Toner Status iestatījumi].
Izvēloties izmantot tonera statusu, izmantojiet [Rād.pat.prod.ieg.pogu] pozīcijā [Toner Status iestatījumi], lai izvēlētos, vai rādīt pogu.
Tonera statuss sūta datoram, kurā rīks ir instalēts, paziņojumus par atlikušo tonera daudzumu iekārtā. Lejupielādējiet rīku Tonera statuss savas valsts/reģiona Canon vietnē un instalējiet to datorā.
https://global.canon/en/support/
* Ja iekārtas komplektācijā ir CD-ROM vai DVD-ROM, varat to izmantot rīka Toner Status instalēšanai.
[Rādīt patēr. prod. iegādes pogu(att.int)]
[Izsl.]
[Iesl.]
[Toner Status iestatījumi]
[Izsl.]
[Iesl.]
[Rād.pat.prod.ieg.pogu]
     [Izsl.]
     [Iesl.]

[Skenēt ar Canon PRINT Business]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet, vai iekārtas skenēšanas funkcijas var izmantot mobilajā ierīcē, kurā instalēts Canon PRINT Business.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Paziņot, ka jāpārbauda papīra iestat.]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Izvēlieties, vai ekrāns Paziņot par papīra iestatījumu pārbaudi parādās, kad papīra atvilktne ir ievietota iekārtā. Papīra ievietošana papīra atvilktnē
[Izsl.]
[Iesl.]

[Canon Genuine Mode]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Ierīces pārvaldība]
Norādiet, vai pārslēgties uz Canon Genuine režīmu.
Parasti nav nepieciešamības mainīt šo iestatījumu.
Jūsu Canon servisa pārstāvis var mainīt šo iestatījumu. Ja šis iestatījums netiek rādīts, sazinieties ar iekārtas administratoru.
[Izsl.]
[Iesl.]
99L8-096