[Drošības iestatījumi]

Norādiet un pārvaldiet drošības iestatījumus, piemēram, iekārtas autentifikācijas funkcijas un sistēmas verifikāciju.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Autentifikācijas/paroles iestatījumi]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Drošības iestatījumi]
Konfigurējiet iekārtas autentifikācijas funkcijas.
[Autentifikācijas/paroles iestatījumi]

[Šifrēšanas iest.]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Drošības iestatījumi]
Norādiet, vai ierobežot vājas šifrēšanas lietošanu vai atslēgu un sertifikātu lietošanu, kuros ir vāja šifrēšana.
[Aizliegt vājas šifr. lietošanu]
[Izsl.]
[Iesl.]
[Aizliegt atsl./sert. ar vāju šifr.]
[Izsl.]
[Iesl.]

[Pārbaudīt sistēmu start. laikā]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Drošības iestatījumi]
Palaižot iekārtu, pārbaudiet, vai nav veiktas jebkādas sistēmas izmaiņas.
Ja ir konstatēts viltojums
Iekārta ieslēdzas atjauninājumu gaidstāves režīmā. Jums ir jāatjaunina programmaparatūra.
Programmaparatūras atjaunināšana (Skārienpaneļa modelis)
Programmaparatūras atjaunināšana (5 līniju LCD modelis)
Ja ekrāns pēc kāda laika neko nerāda, iespējams, ka sistēmu vairs nevar atgūt. Sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma joprojām pastāv
[Izsl.]
[Iesl.]
99L8-09A