Iestatīšana

Pēc iekārtas instalēšanas konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus, lai iespējotu funkciju lietošanu, veicot tālāk aprakstītās darbības.

Skārienpaneļa modelis

1.–3. darbība attiecas uz iekārtas iestatīšanu.
4. darbība ir iekārtas iestatīšana lietošanai no datora. Konfigurējiet šo iestatījumu katram datoram, kas lieto iekārtu.
1. darbība
Pirmo reizi ieslēdzot iekārtu, tiek parādīts ekrāns (Iestatīšanas vednis) iekārtas lietošanai nepieciešamo elementu iestatīšanai. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā, lai konfigurētu iestatījumus.
2. darbība
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, kas nav iekļauti iestatīšanas vednī.
Ja neizveidojāt savienojumu ar tīklu, izmantojot iestatīšanas vedni, izdariet to šīs darbības laikā.
3. darbība
Iestatiet elementus, kas nepieciešami, lai veiktu faksa sūtīšanas darbības, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
4. darbība
Instalējiet datorā iekārtas lietošanai nepieciešamo programmatūru un printera un faksa draiverus.

Sk. arī sadaļu

Pasākumu ieviešana nepilnvarotas piekļuves novēršanas nolūkā
Lietojot iekārtu tīklā, ir svarīgi ieviest pasākumus, kas novērš drošības apdraudējumu. Aplūkojiet iekārtai lietojamo pasākumu piemērus.
Pasākumi nesankcionētas piekļuves novēršanai
Pieejamo funkciju pārbaude
Iekārtā pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no modeļa. Noskaidrojiet, kādas funkcijas pieejamas jūsu modelī.
Atbalstītās funkcijas un opcijas
Iekārtas funkciju lietošanai nepieciešamo iestatījumu maiņa
Atkarībā no jūsu modeļa var būt nepieciešami papildu iestatījumi. Detalizētu informāciju par katrai funkcijai nepieciešamajiem iestatījumiem skatiet šeit:
Sagatavošanās drukāšanai
Sagatavošanās savienošanai ar mobilajām ierīcēm un integrēšanai mākoņpakalpojumā

5 līniju LCD modelis

1.–2. darbība attiecas uz iekārtas iestatīšanu.
3. darbība attiecas uz iekārtas iestatīšanu, lai to varētu lietot no datora. Konfigurējiet šo iestatījumu katram datoram, kas lieto iekārtu.
1. darbība
Pirmo reizi ieslēdzot iekārtu, tiek parādīts ekrāns (Iestatīšanas vednis) iekārtas lietošanai nepieciešamo elementu iestatīšanai. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem ekrānā, lai konfigurētu iestatījumus.
2. darbība
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, kas nav iekļauti iestatīšanas vednī.
Ja neizveidojāt savienojumu ar tīklu, izmantojot iestatīšanas vedni, izdariet to šīs darbības laikā.
3. darbība
Instalējiet datorā iekārtas lietošanai nepieciešamo programmatūru un printera draiveri.

Sk. arī sadaļu

Pasākumu ieviešana nepilnvarotas piekļuves novēršanas nolūkā
Lietojot iekārtu tīklā, ir svarīgi ieviest pasākumus, kas novērš drošības apdraudējumu. Aplūkojiet iekārtai lietojamo pasākumu piemērus.
Pasākumi nesankcionētas piekļuves novēršanai
Pieejamo funkciju pārbaude
Iekārtā pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no modeļa. Noskaidrojiet, kādas funkcijas pieejamas jūsu modelī.
Atbalstītās funkcijas un opcijas
Iekārtas funkciju lietošanai nepieciešamo iestatījumu maiņa
Atkarībā no jūsu modeļa var būt nepieciešami papildu iestatījumi. Detalizētu informāciju par katrai funkcijai nepieciešamajiem iestatījumiem skatiet šeit:
Sagatavošanās drukāšanai
Sagatavošanās savienošanai ar mobilajām ierīcēm un integrēšanai mākoņpakalpojumā
99L8-013