Teksts vai attēli ir izplūduši

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.

1. darbība. Pārbaudiet papīru

Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana

2. darbība. Iekārtas lietošanas vides pārbaude

Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Zema mitruma rež.] uz [Režīms 1]. Ja tādējādi problēma netiek novērsta, mēģiniet atlasīt [Režīms 2] un pēc tam secīgi atlasiet [Režīms 3].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Zema mitruma rež.] atlasiet režīmu
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde]  [Zema mitruma rež.] atlasiet režīmu
* Šī iestatījuma iestatīšana var samazināt blīvumu vai radīt blāvu izdruku mitrā vidē.
Vai iekārtu izmantojat mitrā vidē?
Problēmu, iespējams, var atrisināt, iestatot [Augsta mitruma rež.] uz [Iesl.].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Augsta mitruma rež.] [Iesl.]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde]  [Augsta mitruma rež.]  [Iesl.] 
* Iestatot to pozīcijā [Iesl.], attēli un teksts var būt izplūduši, ja vidē ir zems mitruma līmenis.
Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir straujas temperatūras svārstības?
Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt kondensāciju, kas var radīt blāvus vai izplūdušus attēlus un tekstu. Ja iekārtu turpina lietot šādos apstākļos, var rasties papīra iestrēgšana, drukas defekti, kļūmes vai citas problēmas. Pirms lietošanas vismaz 2 stundas nogaidiet, lai iekārta pielāgojas apkārtējai temperatūrai un mitruma līmenim.

3. darbība. Īpašo apstrādes iestatījumu pārbaude

Vai ir iespējots iestatījums [Izplūduša attēla labošana]?
Lai uzlabotu drukāšanas rezultātu, var iestatīt vienuma [Izplūduša attēla labošana] opciju [Režīms 1]. Ja tas nepalīdz, atlasiet [Režīms 2].
Skārienpaneļa modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Pielāgot att. kv.] [Īpašā apstrāde] [Izplūduša attēla labošana] [Režīms 1] vai [Režīms 2]
5 līniju LCD modelis
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Pielāgošana/apkope]  [Pielāgot att. kv.]  [Īpašā apstrāde] [Izplūduša attēla labošana] [Režīms 1] vai [Režīms 2] 
99L8-0AE