Faksogramų siuntimo ribojimas

Siekiant apsisaugoti nuo informacijos nuotėkio faksu, galima uždrausti siųsti faksogramas iš kompiuterio (AK fakso funkcija) ir faksogramos bendro siuntimo keliems adresatams (nuosekliojo platinimo) funkciją.

Iš kompiuterio siunčiamų faksogramų draudimas

Galite uždrausti naudotojams siųsti faksogramas iš fakso tvarkyklės, šiuo būdu išjungdami AK fakso funkciją.
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Leisti siųsti iš fakso tvarkyklės]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Fax TX Settings].
4
Srityje [Basic Settings] panaikinkite žymės langelio [Allow Fax Driver TX] žymėjimą.
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.

Faksogramų siuntimo keliems adresatams draudimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus per Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet, kad konfigūruotumėte parametrus, pasirinkite [Funkcijų parametrai]. [Apriboti nuoseklųjį platinimą]
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Sistemos administratoriaus režimu prisijunkite prie Nuotolinio vartotojo sąsajos. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
3
Spustelėkite [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit].
Rodomas ekranas [Edit Fax TX Settings].
4
Srityje [Basic Settings], nustatykite parinkties [Restrict Sequential Broadcast] vertę [Reject Sequential Broadcast].
5
Spustelėkite [OK].
Parametrai bus pritaikyti.
6
Atsijunkite nuo Nuotolinio vartotojo sąsajos.
99L7-06U