Nepavyksta spausdinti arba kopijuoti

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar įvyko klaida?
Patikrinkite spausdinimo arba kopijavimo apdorojimo būseną ir žurnalą, o jei rodomas triženklis skaičius, prasidedantis ženklu „#“ (klaidos kodas), pagal klaidos kodą patikrinkite, kaip spręsti problemą.
Spausdinimo užduotis būsenos ir žurnalo peržiūra
Kopijavimo būsenos tikrinimas
Rodomos klaidos kodas
Ar galite atspausdinti bandomąjį puslapį?
Jei galite atspausdinti bandomąjį puslapį, patikrinkite, ar tinkamai nustatyti programos spausdinimo parametrai.
Bandomojo puslapio spausdinimas
Patikrinkite tinklo būseną ir parametrus.
Patikrinkite reikalingus elementus atsižvelgdami į naudojimo aplinką.
Nepavyksta spausdinti (belaidis LAN)
Nepavyksta spausdinti (laidinis LAN)
Nepavyksta spausdinti (USB jungtis)
Nepavyksta spausdinti (naudojant spausdinimo serverį)
99L7-0CE