Com es fa servir el tauler d'operacions (Model LCD de 5 línies)

Utilitzeu les tecles del tauler d'operacions per configurar les diferents funcions i comprovar les opcions.

Desplaçament per la pantalla

Si apareix la barra de desplaçament a la pantalla, significa que els elements o la informació no hi caben sencers. Utilitzeu o per desplaçar la pantalla en la direcció premuda. L'element actualment seleccionat s'inverteix.

Passar a la pantalla següent o anterior

Per passar a la següent pantalla, premeu o . Per tornar a la pantalla anterior, premeu o .

Confirmar un element seleccionat

Per confirmar un element seleccionat, premeu .

Utilitzeu el control lliscant per fixar els valors

Per ajustar el valor, premeu o .
99L0-02F