Registre de destinacions a la llibreta d'adreces (Remote UI) (IU remota) (Model de panell tàctil)

Podeu registrar destinacions a la llibreta d'adreces utilitzant Remote UI (IU remota) des d'un ordinador.
Es requereixen privilegis d'administrador per a registrar les destinacions mitjançant Remote UI (IU remota).
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Address Book]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Tecles abreviades] o [Coded Dial].
4
Feu clic a un element que aparegui com a [Not Registered].
La pantalla [Register New Destination] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla [Enter PIN], introduïu el PIN de la llibreta d'adreces i feu clic a [OK].
5
Seleccioneu [Fax] i feu clic a [OK].
Si registreu destinacions de grup, consulteu el següent.
Registre de grups a la llibreta d'adreces (Remote UI) (IU remota) (Model de panell tàctil)
6
Establiu la informació de destinació.
Podeu registrar una destinació sense introduir-ne el nom, però si n'introduïu el nom podeu cercar-la per les inicials quan especifiqueu la destinació.
1
Introduïu el nom i el número de fax.
2
Configureu els detalls d'enviament de fax segons us convingui.
Si es produeix un error d'enviament o es triga a enviar un fax a un número de fax registrat, configureu els detalls d'enviament del fax.
[ECM TX] *1
Quan seleccioneu aquesta opció i es produeix un error en una imatge que s'està enviant, l'equip corregeix la imatge per a no enviar una imatge distorsionada.
[Speed] *1
Si començar a enviar faxos triga estona (per exemple, si la connexió de la línia telefònica és deficient), l'equip redueix la velocitat d'inici de la comunicació.
[Long Distance]
Si es produeix un error de comunicació en enviar un fax a una destinació internacional, seleccioneu [International (1)]. Si l'error no millora, seleccioneu [International (2)] i [International (3)] en aquest ordre.
*1 Si no s'ajusta aquí, apliqueu la configuració de [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings].
[TX amb ECM]
[Velocitat inicial TX]
7
Feu clic a [OK].
La destinació ha quedat registrada a la llibreta d'adreces.
8
Tanqueu la sessió de la IU remota.
Editar o eliminar destinacions registrades
Podeu editar la informació registrada fent clic a la destinació que desitgeu editar a la pantalla del Pas 4.
Al Pas 4, feu clic a [Delete] a la dreta de la destinació que desitgeu eliminar, i la destinació s'eliminarà.
99L0-037