Modificació de la configuració d'impressió d'informes i llistes

De manera predeterminada, els informes i les llistes s'imprimeixen en paper i a una cara Podeu canviar la configuració per imprimir-os a doble cara. També podeu canviar la configuració per imprimir automàticament els informes de resultats de les comunicacions.
Utilitzeu el tauler d'operacions per configurar els paràmetres. No podeu configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador.

Model de panell tàctil

1
Al tauler d'operacions, premeu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Imp. informe] [Opcions d'informes].
La pantalla [Opcions d'informes] es mostra a la pantalla.
3
Canvieu la configuració d'impressió d'informes i llistes.
Per imprimir informes i llistes a doble cara
Per canviar la configuració de l'informe de gestió de les comunicacions
Per canviar la configuració de l'informe de resultats de transmissió per fax
Per canviar la configuració de l'informe de resultats de recepció

Model LCD de 5 línies

1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Imprimir informes] [Opcions d'informes] .
La pantalla [Opcions d'informes] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu [Opcions predeterm per a sortida informes] i premeu .
La pantalla [Opcions predeterm per a sortida informes] es mostra a la pantalla.
4
Premeu [Impressió a doble cara] [Activat] .
99L0-07J