Impressió i visualització d'informes i llistes

Podeu imprimir i veure informes i llistes que inclouen l'ús de l'equip, els resultats de la comunicació i la configuració.
Impressió a doble cara d'informes i llistes
De manera predeterminada, els informes i les llistes s'imprimeixen en paper i a una cara Podeu canviar la configuració per imprimir-os a doble cara. Modificació de la configuració d'impressió d'informes i llistes

Tipus d'informes i llistes

Informes d'ús de l'equip
Podeu imprimir i veure els següents informes relacionats amb l'ús de l'equip, com el consum elèctric i l'estat dels consumibles:
Informe ecològic
Mostra el nombre de pàgines impreses i el consum elèctric per mes. Aquesta informació us pot ajudar a estalviar paper i electricitat.
Informe sobre l'estat dels consumibles
Mostra l'estat dels consumibles instal·lats a l'equip.
Informe sobre els registres dels cartutxos
Mostra un registre de l'ús dels cartutxos de tòner.
Informes de resultats de la comunicació
Podeu imprimir i visualitzar els informes següents relacionats amb els resultats de comunicació, incloent-hi els resultats d'enviament i recepció i els resultats de desament.
A excepció dels informes de gestió de la comunicació, els informes de resultats de la comunicació no es poden imprimir manualment. Heu de configurar els paràmetres per imprimir automàticament els informes. Modificació de la configuració d'impressió d'informes i llistes
Informe de gestió de la comunicació
Mostra tots els resultats de la comunicació dels faxos i les dades llegides.
Per defecte, s'imprimeix automàticament després de cada 40 esdeveniments de comunicació.
També podeu configurar les opcions per imprimir l'enviament i l'emmagatzematge dels resultats i la recepció dels resultats en un format diferent.
Informe de resultats de la transmissió per fax
Mostra els resultats de l'enviament per fax.
Per defecte, s'imprimeix automàticament només quan es produeix un error.
Es pot configurar per imprimir part de l'original a l'informe.
* Els informes de resultats no inclouen els resultats d'enviament dels faxos enviats des d'un ordinador.
Informe amb resultat RX
Mostra els resultats de la recepció de faxos.
Per defecte, no s'imprimeix automàticament.
Llistes de configuració
Podeu imprimir i veure les següents llistes que resumeixen la informació de registre i de configuració de l'equip:
Llista de la llibreta d'adreces
Mostra la informació de destinació desada a la llibreta d'adreces per [Marcatge codificat] i [Grup].
Llista de dades d'usuari
Mostra el número de sèrie i més informació de l'equip, així com els paràmetres que no necessiten privilegis d'administrador.
Llista de dades de l'administrador del sistema
Mostra el número de sèrie i més informació de l'equip, així com els paràmetres que necessiten privilegis d'administrador.

Impressió d'informes i llistes

Imprimiu informes i llistes mitjançant el tauler d'operacions. Aquestes operacions d'impressió no són possibles a través de la IU remota des d'un ordinador.
Els privilegis d'administrador són necessaris per imprimir els següents informes i llistes:
Llista dades admdor. sis.

Model de panell tàctil

1
Al tauler d'operacions, premeu [Menú] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Imp. informe] [Imprimir llista].
La pantalla [Imprimir llista] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu l'informe o llista que vulgueu imprimir.
A continuació, apareixerà una pantalla confirmant que hi ha el paper disponible per a la impressió.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [Inici sess.]. ID i PIN d'administrador del sistema
Per imprimir la llista de la llibreta d'adreces
Seleccioneu [Llista d'adreces] i seleccioneu l'element a imprimir.
4
Comproveu que l'equip tingui paper per imprimir i premeu [Acceptar]  [Sí].
L'informe o llista s'imprimeix.

Model LCD de 5 línies

1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Imprimir informes] [Imprimir llista] .
3
Seleccioneu l'informe o llista que vulgueu imprimir.
A continuació, apareixerà una pantalla confirmant que hi ha el paper disponible per a la impressió.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
4
Comproveu que l'equip tingui paper per imprimir, seleccioneu [Sí] i premeu .
L'informe o llista s'imprimeix.
99L0-07H