Visualització de l'estat i el registre del treball d'impressió

Els processos que gestiona l'equip, inclosa la impressió, es gestionen com a treballs. Comprovant l'estat i el registre dels treballs, podeu determinar si un treball d'impressió s'ha dut a terme correctament i la causa dels errors que s'han produït.
* Si el registre està configurat perquè no es mostri, només podeu comprovar l'estat del treball d'impressió. [Mostrar registre de treballs]
Aquesta secció descriu com es visualitza aquesta mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu consultar aquesta informació mitjançant la IU remota des d'un ordinador. Comprovació de l'ús i els registres amb la IU remota

Model de panell tàctil

1
Premeu al tauler d'operacions. Tauler d'operacions
La pantalla [Monitor estat] es mostra a la pantalla.
2
Premeu [Treball de còpia/impressió].
3
Comproveu els estats i els registres del treballs d'impressió.
Visualització de l'estat del treball d'impressió
1
Premeu [Estat de treball].
2
Seleccioneu una tasca per veure'n els detalls.
Els detalls de la tasca es mostren.
3
Consulteu el nom del fitxer, el nom d'usuari i altra informació.
En funció del tipus de caràcters utilitzats, és possible que el nom del fitxer i el nom d'usuari no es mostrin correctament.
Visualització del registre del treball d'impressió
1
Premeu [Registre de treballs].
2
Seleccioneu una tasca per veure'n els detalls.
Els detalls de la tasca es mostren.
3
Consulteu el nom del fitxer, el nom d'usuari i altra informació.
En funció del tipus de caràcters utilitzats, és possible que el nom del fitxer i el nom d'usuari no es mostrin correctament.
Si el registre del treball d'impressió mostra informació d'error
La impressió s'ha cancel·lat o s'ha produït un error.
Si apareix un número de tres dígits que comenci per "#" (codi d'error), podeu buscar-ne la causa i la solució mitjançant el codi d'error. Es mostra un codi d'error

Model LCD de 5 línies

1
Al tauler d'operacions, premeu [Monitor estat] de la pantalla [Inici] .
Pantalla [Inici]
2
Seleccioneu [Treball còpia/impres.], premeu i comproveu l'estat del treball d'impressió i el registre.
Visualització de l'estat del treball d'impressió
1
Seleccioneu [Estat de treball], premeu .
2
Seleccioneu una feina per veure'n els detalls i premeu .
Els detalls de la tasca es mostren.
3
Consulteu el nom del fitxer, el nom d'usuari i altra informació.
En funció del tipus de caràcters utilitzats, és possible que el nom del fitxer i el nom d'usuari no es mostrin correctament.
Visualització del registre del treball d'impressió
1
Seleccioneu [Registre de treballs], premeu .
2
Seleccioneu una feina per veure'n els detalls i premeu .
Els detalls de la tasca es mostren.
3
Consulteu el nom del fitxer, el nom d'usuari i altra informació.
En funció del tipus de caràcters utilitzats, és possible que el nom del fitxer i el nom d'usuari no es mostrin correctament.
Si el registre del treball d'impressió mostra informació d'error
S'ha cancel·lat la impressió o s'ha produït un error.
La impressió s'ha cancel·lat o s'ha produït un error. Si apareix un número de tres dígits que comenci per "#" (codi d'error), podeu cercar-ne la causa i la solució mitjançant el codi d'error. Es mostra un codi d'error
99L0-046