[Opcions de fax] (Model de panell tàctil)

Especifiqueu les opcions per enviar faxos.
* Els valors en negreta de color vermell són l'opció predeterminada per a cada element.
* És possible que [Opcions de fax] no es mostri segons el model, les opcions instal·lades i altres paràmetres.

[Canviar opcions predeterminades]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Canvieu la configuració predeterminada per a l'enviament de faxos. Canvi de les opcions predeterminades
Quan premeu [Reiniciar] a la pantalla d'enviament de faxos, la configuració torna als valors especificats aquí.
[Resolució]
[200 x 100 ppp (Normal)]
[200 x 200 ppp (Fi)]
[200 x 200 ppp (Foto)]
[200 x 400 ppp (Superfí)]
[Densitat]
9 nivells
[Nitidesa]
7 nivells

[Alarma de despenjat]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Ajusteu el volum del to d'alarma que sona quan es connecta un telèfon o l'auricular opcional TELEPHONE 6 KIT i el receptor o l'auricular es deixa descolgat.
Si arrossegueu el botó a la dreta, el volum augmenta.
Si arrossegueu el botó a l'extrem esquerre, el so queda silenciat.
4 nivells

[TX amb ECM]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
ECM (Mode de Correcció d'Errors) és una funció que duu a terme la comprovació i correcció per garantir que no s'enviïn imatges corruptes quan es produeix un error durant la transmissió d'imatges. Aquí, especifiqueu si la funció ECM s'utilitza per a les transmissions.
Si utilitzeu la transmissió ECM, tant l'emissor com el receptor realitzen la comprovació d'errors durant la comunicació, per la qual cosa la funció ECM també ha d'estar activada en l'extrem receptor.
La transmissió ECM pot alentir la comunicació perquè la comprovació d'errors i les correccions es realitzen durant la transmissió. Tingueu en compte també que, encara que la transmissió ECM estigui activada, poden produir-se errors en funció de l'estat de les línies telefòniques.
Habiliteu la recepció d'ECM en l'equip per a reduir el nombre d'errors que es produeixen quan l'equip rep dades. [RX amb ECM]
[Desactivat]
[Activat]

[Establir durada de pausa]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu el nombre de segons (temps d'espera) en la pausa inserida entre números.
Per enviar un fax a una destinació a l'estranger, introduïu el número d'accés internacional, el codi de país i el número de fax en aquest ordre. Si la trucada no es connecta, inseriu una pausa entre els diferents números.
Si segueix sense poder connectar-se després d'inserir una pausa, canvieu el temps de pausa.
* En funció del vostre país o regió, és possible que la configuració [Establir durada de pausa] no estigui disponible o que el contingut o la configuració predeterminada sigui diferent.
D'1 a 4 a 15 (s)

[Remarcatge automàtic]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si l'equip torna a marcar automàticament si no aconsegueix establir una connexió per raons com que la línia estigui ocupada.
Si especifiqueu la repetició de trucada automàtica, també podeu especificar el nombre de repeticions de trucada, l'interval entre repeticions de trucada i si s'ha de tornar a marcar si es produeix un error de transmissió.
* En funció del vostre país o regió, és possible que la configuració [Remarcatge automàtic] no es mostri o que el contingut o la configuració predeterminada sigui diferent.
[Desactivat]
[Activat]
[Nre. Remarcatges]
D'1 a 2 a 10 (vegades)
[Interval de remarcatge]
2 a 99 (min.)
[Remarcar en cas error]
[Desactivat]
[Activat]

[Comprovar to de marcatge abans d'enviar]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si cal comprovar el to de marcació abans de marcar en enviar un fax.
[Desactivat]
[Activat]

[Establir línia]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu el número de fax de l'equip, el nom de la unitat i el nombre de línies.
* El número de fax i el nom de la unitat s'envien al destinatari com a informació del remitent. [ID de terminal TX]
[Desar núm. de telèfon de la unitat]
[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax] [Establir línia]
Registreu el número de fax de l'equip. Canvi del número de fax i el nom de la unitat
[Desar nom d'unitat]
[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax] [Establir línia]
Registreu el nom (nom de la unitat) enviat a l'altra part. Canvi del número de fax i el nom de la unitat
[Seleccionar tipus de línia]
[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax] [Establir línia]
Si l'equip està connectat a una centraleta (PBX) o a una línia compartida amb un telèfon de casa o d'empresa, és possible que el tipus de línia no se seleccioni automàticament. Si és així, seleccioneu [Manual] i especifiqueu el tipus de línia.
* Normalment, si connecteu l'equip a una línia telefònica i el reinicieu, el tipus de línia se selecciona automàticament. Configuració de les opcions de fax (Guia de configuració de faxos) (Model de panell tàctil)
* En funció del vostre país o regió, és possible que la configuració [Seleccionar tipus de línia] no es mostri o que el contingut o la configuració predeterminada sigui diferent.
[Polsos]
[Tons]

[Velocitat inicial TX]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
La transmissió pot trigar una mica a iniciar-se a causa de factors com una mala connexió de la línia telefònica. Si això passa, ajusteu la velocitat de comunicació inicial a un nivell inferior.
[33600 bps]
[14400 bps]
[9600 bps]
[7200 bps]
[4800 bps]
[2400 bps]

[Opcions de tecla R]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Si l'equip està connectat a través d'una centraleta privada (PBX), cal configurar-ne el mètode d'accés.
Si establiu l'equip en [PBX], la tecla [R] es mostrarà a la pantalla Funcions bàsiques de fax. Si assigneu el número d'accés a la línia exterior a la tecla [R], podreu accedir fàcilment a la línia exterior.
* Seleccioneu [PBX] quan vulgueu que l'equip es connecti a través d'una PBX (centraleta). Establiu la funció de la tecla [R] que es mostra a la pantalla Funcions bàsiques de fax en [Prefix] o [Enllaç]. Si seleccioneu [Prefix], deseu el codi de prefix a la següent pantalla. Introduïu el codi de prefix amb les tecles numèriques i seleccioneu primer [Pausa] i, a continuació, [Aplicar]. Si no introduïu cap pausa, no es registra el prefix.
[PSTN]
[PBX]*1
[Prefix]
Codi de prefix
[Enllaç]
*1 En funció del vostre país o regió, és possible que la configuració no es mostri o que el contingut o la configuració predeterminada sigui diferent.

[Confirmar número de fax introduït]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si apareix una pantalla per tornar a introduir el número quan introduïu un número de fax amb les tecles numèriques. Confirmació de la destinació abans de l'enviament
[Desactivat]
[Activat]

[Permetre TX del controlador de fax]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si es permet l'enviament de faxos des d'un ordinador (PC fax). Prohibició de l'enviament de faxos des d'un ordinador
[Desactivat]
[Activat]

[Util.llibr.adr. quan s'util. Mans lliur.]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
En enviar faxos manualment, especifiqueu [Permetre sempre] per a introduir un número específic amb les tecles numèriques i, a continuació, especifiqueu una destinació registrada a la llibreta d'adreces.
[No perm. després l'ús de tecla numèrica]
[Permetre sempre]

[Restringir difusió seqüencial]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si desitgeu prohibir la transmissió de faxos a múltiples destinacions (Transmissió seqüencial). Prohibició de l'enviament de faxos a múltiples destinacions
[Desactivat]
[Activat]

[Registrar dest. reg. a llibr. adr.]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si desitgeu restringir les destinacions que queden al registre de treballs de transmissió perquè no puguin registrar-se a la llibreta d'adreces. Prohibició de desament de les destinacions del registre d'enviament de faxos a la llibreta d'adreces
[Permetre]
[No permetre]

[ID de terminal TX]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Especifiqueu si desitgeu incloure informació del remitent, com ara la data i hora de transmissió i el número de fax de l'equip, a les capçaleres dels faxos.
Si especifiqueu [On] en aquesta opció, també podeu especificar la posició d'impressió per a la informació del remitent i marcar el número de fax.
Establiu [Posició d'impressió] a [Dins l'àrea de la imatge] per alinear la posició d'impressió amb la part superior del text o les imatges de les pàgines transmeses. Per imprimir la informació del remitent més enllà de la part superior del text o de les imatges de les pàgines transmeses, especifiqueu [Fora l'àrea de la imatge].
Per comptabilitzar el número de fax de l'equip com un número de telèfon, establiu [Marcar n. com: TEL/FAX] a [TEL].
[Off]
[On]
[Posició d'impressió]
[Dins l'àrea de la imatge]
[Fora l'àrea de la imatge]
[Marcar n. com: TEL/FAX]
[FAX]
[TEL]

[Ajustar auto. velocit. comunicació VoIP]

[Menú] [Opcions de funció] [Enviar] [Opcions de fax]
Per a una transmissió i recepció de faxos més segura als sistemes de comunicació VoIP que són propensos als errors de comunicació, especifiqueu [Activat] en aquesta opció.
* Si especifiqueu [Activat] es reduirà la velocitat de comunicació.
[Desactivat]
[Activat]
99L0-08Y