Taranan Veriler Bilgisayara Kaydedilemiyor

Saklama konumu olarak kullanılan bilgisayarın ve makinenin durumunu kontrol etmek için aşağıdaki adımları kullanın:

1. Adım: Sorun Oluşumunu Kontrol Etme

Aşağıdakileri sırasıyla kullanarak kontrol edin:
Sorun Tüm Bilgisayarlarda Yaşanıyor mu?
Bu durumda, ağ durumunu ve makine ayarlarını kontrol edin. Makine bir ağa bağlı değilse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.
Ağ Durumunu ve Ayarlarını Kontrol Etme
Ağı Ayarlama
Taranan Verileri Bilgisayara İlk Kez mi Kaydediyorsunuz?
Bu durumda, tarayıcı sürücüsünü (ScanGear MF) ve uygulamayı (MF Scan Utility) saklama konumu olarak kullanılan bilgisayara yükleme gibi hazırlıkları tamamlayın. Taranan Verileri Bir Bilgisayara Kaydetmeye Hazırlama
Saklama Konumu Olarak Kullanılacak Bilgisayarı Seçme Ekranında Bilgisayar Görüntüleniyor mu? (Yalnızca Makineden Tarama İşlemi Yapılırken)
Saklama konumu olarak kullanılacak bilgisayar görüntülenmiyorsa taranan veri iletişimi, güvenlik yazılımı ayarları nedeniyle engellenebilir.
Güvenlik yazılımı ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için yazılım üreticisiyle iletişime geçin.

2. Adım: Bilgisayarın Durumunu Kontrol Etme

Güvenlik Yazılımını Yükleyip Güncellediniz mi?
Bu durumda, güvenlik güçlendirilmiş ve dolayısıyla makine ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelliyor olabilir.
Çözüm için yazılım üreticisiyle iletişime geçin.
Tarayıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
Yüklenen sürücüyü kaldırın ve ardından yeniden yükleyin.
Sürücü yükleme ve kaldırma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi kılavuz sitesindeki sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/

3. Adım: Makinenin Durumunu Kontrol Etme

Makinenin veya Başka Bir Cihazın IP Adresi Değiştirildi mi?
Bu durumda, makine ile başka bir cihazın aynı IP adresine sahip olup olmadığını kontrol edin. Aynı IP adresine sahiplerse farklı bir IP adresine değiştirin.
IPv4 Adreslerini Ayarlama
IPv6 Adreslerini Ayarlama

4. Adım: Taranan Verilerin Saklama Konumunu Kontrol Etme

Saklama Konumunun Özniteliklerini Kontrol Edin (Windows).
Bilgisayarda, saklama konumu özniteliklerinin salt okunur olmadığından emin olun.
1
Saklama konumuna sağ tıklayın ve ardından [Özellikler] öğesine tıklayın.
Saklama konumunun özellikler ekranı görüntülenir.
2
[Genel] sekmesinde, [Öznitelikler] içindeki [Salt okunur] onay kutusunun işaretli olmadığından emin olun.
3
Onay kutusu işaretliyse [Salt okunur] onay kutusunun işaretini kaldırın.
99LF-0CS