מופיעים פסים

פתרון בעיות על ידי בדיקת הפריטים בסדר הזה:

שלב 1: בדוק את הנייר

האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר

שלב 2: בדיקת משטח הזכוכית

האם משטח הזכוכית מלוכלך?
נקה את משטח הזכוכית, המזין, וצדו התחתון של לוח הידוק מזכוכית אם הם מלוכלכים.
ניקוי משטח הזכוכית
ניקוי המזין

שלב 3: בדיקת מחסנית הטונר

בדוק את כמות הטונר הנותרת במחסניות הטונר.
אם כמות הטונר שנותרה במחסנית הטונר נמוכה, החלף את מחסנית הטונר.
בדיקת הכמות הנותרת של המוצרים המתכלים
החלפת מחסנית הטונר
* בהתאם למצב השימוש במכשיר, כמות הטונר הנותרת בפועל עשויה להיות נמוכה מהמצוין או שהחלקים עלולים להתקלקל.

שלב 4: בדיקת סביבת השימוש של המכשיר

האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם שינויי טמפרטורה פתאומיים?
שינויי טמפרטורה פתאומיים יכולים ליצור עיבוי, מה שעלול לגרום לתמונות וטקסט דהויים או מטושטשים. המשך השימוש במכשיר בתנאים האלה עלול לגרום לחסימות נייר, פגמים בהדפסה, תקלות, או בעיות אחרות. אפשר למכשיר להסתגל לטמפרטורה וללחות של הסביבה במשך לפחות שעתיים לפני השימוש.
האם המכשיר מותקן במקום החשוף לרוח חזקה כמו ממזגן?
אם כן, התאם את כיוון האוויר ונפח המזגן.
אם זה לא עובד, הגדרת [Switch Paper Feed Method] ל-[Print Side Priority] עשויה לפתור את הבעיה.
דגם מסך מגע
מסך [Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Paper Feed Settings]‏ [Switch Paper Feed Method]‏  [Drawer 1]‏  [Print Side Priority]
דגם LCD 5 שורות
[Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Paper Feed Settings]‏ [Switch Paper Feed Method]‏  [Drawer 1]‏  [Print Side Priority]‏
* כאשר בוחרים [Print Side Priority], מהירות ההדפסה החד-צדדית עשויה לרדת.
נסה להשתמש במצב Output Adjustment Mode
הגדרת [Output Adjustment Mode] ל-[On] עשויה לפתור את הבעיה.
דגם מסך מגע
מסך [Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Printer]‏ [Printer Settings]‏ [Print Quality]‏  [Output Adjustment Mode]‏  [On]
דגם LCD 5 שורות
[Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Printer]‏ [Printer Settings]‏ [Print Quality]‏ [Output Adjustment Mode]‏  [On]
* כאשר בוחרים [On], מהירות ההדפסה עשויה לרדת.

שלב 5: בדיקת מצב התחזוקה

האם ניקית את מכלול הקיבוע?
סימנים אלה עשויים להתרחש כאשר מכלול הקיבוע מלוכלך. במקרה זה, נקה את מכלול הקיבוע. ניקוי מכלול ההצמדה
99L4-0A8