اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

قبل از استفاده از دستگاه در محیط شبکه، حتماً این بخش را بخوانید.
چاپگرها و دستگاه‌های چند عملکردی می‌توانند عملکردهای مفید مختلفی را هنگام اتصال به شبکه ارائه دهند. با این حال، از آنجا که این کار خطرات دسترسی غیرمجاز و شنود از طریق شبکه را نیز در بر دارد، انجام برخی اقدامات در برابر خطرات امنیتی ضروری است.
این بخش نمونه‌هایی از اقدامات لازم در برابر دسترسی غیرمجاز را ارائه می‌دهد که می‌توانید هنگام استفاده از دستگاه در محیط شبکه در حین راه‌اندازی به کار بگیرید.
اقدامات اضافی دیگری در برابر خطرات امنیتی وجود دارد که می‌توانید روی دستگاه انجام دهید؛ مانند محدود کردن ارتباط با استفاده از دیوار آتش و استفاده از ارتباطات رمزگذاری‌شده TLS برای جلوگیری از شنود و دستکاری. اقدامات لازم را با توجه به محیط کاربری خود انجام دهید. امنیت

استفاده از آدرس IP خصوصی

دو نوع آدرس IP وجود دارد: آدرس IP جهانی که برای اتصال به اینترنت استفاده می‌شود و آدرس IP خصوصی که در شبکه محلی مثل LAN شرکت استفاده می‌شود.
اگر آدرس IP جهانی به دستگاه اختصاص داده شود، کاربران می‌توانند در اینترنت به دستگاه دسترسی داشته باشند. بنابراین خطر فاش شدن اطلاعات به دلیل دسترسی غیرمجاز از شبکه خارجی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، اگر آدرس IP خصوصی به دستگاه اختصاص داده شود، دسترسی به دستگاه فقط محدود به کاربران شبکه محلی شما می‌شود. بنابراین، این کار خطر دسترسی غیرمجاز را در مقایسه با اختصاص آدرس IP جهانی کاهش می‌دهد.
اصولاً یک آدرس IP خصوصی به دستگاه اختصاص دهید.
آدرس IP خصوصی در یکی از محدوده‌های زیر استفاده می‌شود.
محدوده‌های ویژه آدرس‌های IP خصوصی
از 10.0.0.0 تا 10.255.255.255
از 172.16.0.0 تا 172.31.255.255
از 192.168.0.0 تا 192.168.255.255
برای جزئیات درباره نحوه اختصاص و تأیید آدرس IP، به بخش‌های زیر مراجعه کنید:
تنظیم آدرس‌های IPv4
تنظیم آدرس‌های IPv6
اگر می‌خواهید آدرس IP جهانی به دستگاه اختصاص دهید، می‌توانید محیطی را برای جلوگیری از دسترسی خارجی ایجاد کنید (مانند استفاده از دیوار آتش) تا خطر دسترسی غیرمجاز را کاهش دهید. برای اطلاع از نحوه اجرای امنیت شبکه، با سرپرست شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از پین برای محافظت از اطلاعات

با تنظیم یک پین برای محافظت از اطلاعات ذخیره‌شده در دستگاه، اگر شخص ثالث مخربی برای دسترسی غیر مجاز تلاش کرد می‌توانید خطر نشت اطلاعات یا استفاده غیرمجاز را کاهش دهید.
می‌توانید برای عملکردهای نشان داده‌شده در زیر پین تنظیم کنید. فقط کاربرانی که این پین را می‌دانند می‌توانند از این عملکردها استفاده کنند و به اطلاعات دستگاه دسترسی داشته باشند.
‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
می‌توانید از کاربر بخواهید هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، پین دسترسی Remote UI را وارد کند.
تنظیم پین برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
شناسه مدیر سیستم
می‌توانید از کاربر بخواهید که شناسه مدیر سیستم و پین مدیر سیستم را هنگام تغییر تنظیمات مهم وارد کند.
تنظیم شناسه بخش و پین برای سرپرست
Address Book
می‌توانید از کاربر بخواهید که هنگام افزودن ورودی‌های جدید و ویرایش ورودی‌های موجود، پین دفترچه آدرس را وارد کند.
محدودسازی ثبت و ویرایش دفترچه آدرس با تنظیم پین

اقدامات احتیاطی هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) به وب‌سایت‌های دیگر وارد نشوید.
پس از استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، حتما از سیستم خارج شوید و مرورگر خود را ببندید.
99L3-004