[Συντήρηση]

Πραγματοποιήστε συντήρηση για να καθαρίσετε τη συσκευή.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Καθαρισμός Υποσυστήματος Στερέωσης]

[Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Συντήρηση]
Εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία, για να καθαρίσετε τη μονάδα στερέωσης, αν εμφανιστούν μαύρες λωρίδες στο εκτυπωμένο χαρτί έπειτα από διαδικασίες, όπως η αντικατάσταση μιας κασέτας γραφίτη. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης

[Καθαρισμός Τυμπάνου]

[Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Συντήρηση]
Εάν η εκτύπωση είναι μουτζουρωμένη, ίσως να είναι βρώμικο το τύμπανο. Εκτελέστε αυτήν τη λειτουργία, για να καθαρίσετε το τύμπανο. Καθαρισμός του τυμπάνου
99JY-089