[Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας της συσκευής.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Ρυθμίσεις λειτ πιστοποίησης]

[Μενού] [Ρυθμίσεις διαχείρισης] [Ρυθμίσεις Ασφάλειας] [Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ενίσχυση της ασφάλειας χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας.
[Ρυθμίσεις κλειδώματος]
[Μενού] [Ρυθμίσεις διαχείρισης] [Ρυθμίσεις Ασφάλειας] [Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού] [Ρυθμίσεις λειτ πιστοποίησης]
Καθορίστε αν θα μεταβαίνει η συσκευή σε κατάσταση που δεν επιτρέπει τη σύνδεση (κλείδωμα) για καθορισμένο χρονικό διάστημα, αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας.
Εάν χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα, μπορείτε επίσης να καθορίσετε στην περιοχή [Όριο κλειδώματος] τον αριθμό των διαδοχικών αποτυχημένων προσπαθειών ελέγχου ταυτότητας πριν από την κλήση του κλειδώματος, και να καθορίσετε τη διάρκεια της περιόδου κλειδώματος στην περιοχή [Περίοδος κλειδώματος].
[Ενεργ κλειδ]
[Off]
[On]
[Όριο κλειδώματος]
1 έως 10 (φορές)
[Περίοδος κλειδώματος]
1 έως 60 (λεπ.)
99JY-09C