[Προσβασιμότητα]

Διαμορφώστε τα χαρακτηριστικά της οθόνης του πίνακα λειτουργίας, όπως την αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης και τον χρόνο εμφάνισης ενός μηνύματος, για να είναι πιο ευανάγνωστη η οθόνη.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Αντιστροφή Χρωμάτων Οθόνης]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Προσβασιμότητα]
Καθορίστε αν θα γίνεται αντιστροφή φωτεινών και σκούρων χρωμάτων στην οθόνη του πίνακα λειτουργίας.
[Off]
[On]

[Αντίθεση]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Προσβασιμότητα]
Ρυθμίστε την αντίθεση, για να είναι περισσότερο ευανάγνωστη η οθόνη του πίνακα λειτουργίας.
7 επίπεδα

[Χρόνος Εμφάνισης Μηνυμάτων]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Προσβασιμότητα]
Ορίστε τον αριθμό των δευτερολέπτων για την εμφάνιση κάθε μηνύματος, όταν εμφανίζονται εκ περιτροπής 2 μηνύματα στην οθόνη του πίνακα λειτουργίας.
1 έως 2 έως 5 (δευτ.)

[Ταχύτητα Κύλισης]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Προσβασιμότητα]
Ορίστε την ταχύτητα κύλισης κατά τον χειρισμό της οθόνης.
[Αργή]
[Στάνταρ]
[Γρήγορη]

[Τύπος Κίνησης Δείκτη]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Προσβασιμότητα]
Ορίστε τη λειτουργία του δρομέα, όταν γίνεται εισαγωγή κειμένου.
Ορίστε την σε [Αυτ.], για να μετακινείται ο δρομέας αυτόματα στο επόμενο πεδίο εισαγωγής μετά την εισαγωγή κειμένου. Όταν έχει οριστεί σε [Χειροκίνητη], πρέπει να πατήσετε , για να μετακινηθεί ο δρομέας.
[Αυτ.]
[Χειροκίνητη]
99JY-084