[Ρυθμίσεις Εμφάνισης]

Διαμορφώστε τις ενδείξεις της οθόνης του πίνακα λειτουργίας.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφ.]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε την οθόνη που θα εμφανίζεται μετά την οθόνη έναρξης, όταν ενεργοποιείται η συσκευή και αμέσως μετά από μια αυτόματη επαναφορά.
Εάν το ορίσετε για το στοιχείο [Έλεγχος Κατάστασης], θα έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε και την οθόνη που θα εμφανίζεται αμέσως αφού κλείσει η οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης].
[Αρχική]
[Αντιγραφή]
[Φαξ]*1
[Σάρωση]
[Έλεγχος Κατάστασης]
[Αρχική]
[Αντιγραφή]
[Φαξ]*1
[Σάρωση]
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.

[Σειρά εμφάνισης πλήκτρων στην αρχ οθόνη]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αναδιατάξτε τα κουμπιά ή αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων, για να μπορείτε να εκτελείτε πιο γρήγορα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά από την οθόνη [Αρχική] του πίνακα λειτουργίας.Προσαρμογή της οθόνης [Αρχική]
Μοντέλο Οθόνης Αφής
[Ορισμός Σειράς Εμφάνισης]
[Εισαγωγή και Διαγραφή Κενών]

[Γλώσσα]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται στον πίνακα λειτουργίας και χρησιμοποιείται στις εκτυπωμένες αναφορές.
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, η ρύθμιση [Γλώσσα] ίσως να μην είναι διαθέσιμη ή ίσως το περιεχόμενό της ή η προεπιλεγμένη ρύθμιση να διαφέρουν.
[Català]
[Čeština]
[Dansk]
[Deutsch]
[Eesti]
[English]
[Español]
[Euskara]
[Français]
[Hrvatski]
[Italiano]
[Latviešu]
[Lietuvių]
[Magyar]
[Nederlands]
[Norsk]
[Polski]
[Português]
[Română]
[Slovenčina]
[Slovenščina]
[suomi]
[Svenska]
[Türkçe]
[Ελληνικά]
[Български]
[Русский]
[Українська]
[العربية]
[日本語]
[中文(繁體)]
[中文(简体)]
[한국어]

[Γλώσσα Remote UI]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται στις οθόνες του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, η ρύθμιση [Γλώσσα Remote UI] ίσως να μην είναι διαθέσιμη ή ίσως το περιεχόμενό της ή η προεπιλεγμένη ρύθμιση να διαφέρουν.
[English]
[Japanese]
[French]
[Spanish]
[German]
[Italian]
[Dutch]
[Finnish]
[Portuguese]
[Norwegian]
[Swedish]
[Danish]
[Czech]
[Hungarian]
[Russian]
[Turkish]
[Polish]
[Chinese (Simplified)]
[Chinese (Traditional)]
[Korean]

[Εναλλαγή Εισαγωγής Χιλ./Ίντσ.]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Αλλάξτε τις μονάδες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εισαγωγή μήκους και πλάτους.
[Χιλιοστό]
[Ίντσα]

[Εμφάν. Χρον. Ειδοποίησης Προετ. Κασέτας]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Όταν μειωθεί η ποσότητα γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί να ετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη. Για να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο πότε θα εμφανίζεται αυτό το μήνυμα (το επίπεδο γραφίτη μιας κασέτας), καθορίστε τον χρόνο στην περιοχή [Ειδικό].
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Αυτ.], η συσκευή αποφασίζει αυτόματα πότε θα εμφανιστεί το μήνυμα.
[Αυτ.]
[Ειδικό]
20 έως 99 (%) (Μοντέλο Οθόνης Αφής)
2 έως 20 έως 99 (%) (Μοντέλο LCD 5 γραμμών)

[Εμφάνιση προειδοποιήσεων]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή.
* Εάν η συσκευή έχει διαμορφωθεί να διακόπτει την εκτύπωση, όταν η στάθμη γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή, δεν μπορείτε να θέσετε αυτήν τη ρύθμιση σε [Off]. [Μέτρα όταν εμφανίζεται προειδ]
* Εάν η συσκευή έχει διαμορφωθεί να μην εκτυπώνει εισερχόμενα φαξ, όταν η στάθμη γραφίτη είναι χαμηλή σε μια κασέτα γραφίτη, το μήνυμα εμφανίζεται, ακόμα και αν αυτή η ρύθμιση οριστεί σε [Off]. [Συνέχεια εκτύπωσης. Με χαμηλή στάθμη]
[Χαμηλή στάθμη μελάνης]
[Off]
[On]

[Μέτρα όταν εμφανίζεται προειδ]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα συνεχίζεται η εκτύπωση, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή.
Εάν οριστεί σε [Διακοπή εκτύπωσης], εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης, όταν η στάθμη του γραφίτη σε μια κασέτα γραφίτη είναι χαμηλή. [Εμφάνιση προειδοποιήσεων]
[Χαμηλή στάθμη μελάνης]
[Συνέχιση εκτύπωσης]
[Διακοπή εκτύπωσης]

[Εμφάνιση διεύθυνσης IP]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε εάν θα εμφανίζεται η διεύθυνση IPv4 της συσκευής στην οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]. Οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης]
[Off]
[On]

[Ειδοπ.για Καθαρ.Περιοχής Σάρωσης Πρωτοτ.] *1

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Ρυθμίσεις Εμφάνισης]
Καθορίστε αν θα εμφανίζεται μήνυμα που θα ειδοποιεί αν εντοπιστούν ακαθαρσίες κατά τη χρήση του τροφοδότη.
[Off]
[On]
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.
99JY-07X