Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος

Εάν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση ή η αποστολή ή λήψη ενός φαξ, ή αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο σφάλμα, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος (τριψήφιος αριθμός που αρχίζει με «#») στην αναφορά ή στο ημερολόγιο εργασιών.
Επικοινωνίας
Ημερολόγιο Εργασιών
Επιλέξτε τον κωδικός σφάλματος από την παρακάτω λίστα και δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.
#001 έως #099
#001 #003 #005 #012 #018 #022 #037 #099
#701 έως #799
#703 #751 #753 #755 #766
#801 έως #899
#818 #819 #820 #821 #827 #829 #852 #853 #861 #863
#901 έως #999
#934 #995
Εάν το πρόβλημα παραμένει, ακόμα και αφού δοκιμάσετε τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία. Εάν το πρόβλημα παραμένει

#001

Παρουσιάστηκε εμπλοκή του πρωτοτύπου στον τροφοδότη.
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο πρωτότυπο.
Εμπλοκές χαρτιού στον τροφοδότη

#003

Ο όγκος των δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλος για αποστολή ή λήψη φαξ.
Διαιρέστε το πρωτότυπο ή μειώστε την ανάλυση.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ
Όταν στέλνετε ένα πρωτότυπο με πολλές σελίδες, χωρίστε το πρωτότυπο προτού το στείλετε.
Κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου, αλλάξτε την καθορισμένη ανάλυση σε χαμηλότερη ανάλυση.
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Φαξ] [Ανάλυση] επιλέξτε την ανάλυση.
Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ
Ζητήστε από τον αποστολέα να χωρίσει το πρωτότυπο ή να μειώσει την ανάλυση και να στείλει ξανά το φαξ.

#005

Δεν υπήρξε απόκριση από τη συσκευή του άλλου μέρους εντός του χρονικού ορίου.
Καθορίσατε διεθνή προορισμό;
Ίσως να μην δυνατή η σωστή σύνδεση με τον προορισμό. Αφού εισαγάγετε τον διεθνή αριθμό πρόσβασης ή τον κωδικό χώρας, εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής (παύση) ή μειώστε την ταχύτητα έναρξης επικοινωνίας πριν να στείλετε το φαξ. Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ σε διεθνή προορισμό
Η συσκευή του άλλου μέρους είναι έτοιμη για λήψη φαξ;
Ίσως να μην έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή του άλλου μέρους ή ίσως να μην έχει διαμορφωθεί σωστή η λειτουργία λήψης. Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τα εξής.

#012

Δεν υπάρχει χαρτί στη συσκευή λήψης (χαρτί εγγραφής).
Ζητήστε από τον παραλήπτη να τοποθετήσει χαρτί.

#018

Δεν υπήρξε απόκριση από τη συσκευή του άλλου μέρους, επειδή ήταν κατειλημμένη η γραμμή ή για κάποιον άλλο λόγο.
Καθορίσατε διεθνή προορισμό;
Ίσως να μην δυνατή η σωστή σύνδεση με τον προορισμό. Αφού εισαγάγετε τον διεθνή αριθμό πρόσβασης ή τον κωδικό χώρας, εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής (παύση) ή μειώστε την ταχύτητα έναρξης επικοινωνίας πριν να στείλετε το φαξ. Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ σε διεθνή προορισμό
Η συσκευή του άλλου μέρους είναι έτοιμη για λήψη φαξ;
Ίσως να μην έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή του άλλου μέρους ή ίσως να μην έχει διαμορφωθεί σωστή η λειτουργία λήψης. Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τα εξής.

#022

Δεν επιτρέπεται η αποστολή φαξ από υπολογιστή. Ή, ο προορισμός που καθορίστηκε ως προορισμός προώθησης μπορεί να έχει διαγραφεί από το Βιβλίο διευθύνσεων.
Για να ακυρώσετε την απαγόρευση αποστολής φαξ από υπολογιστή, αλλάξτε τη ρύθμιση [Fax TX Settings].
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Allow Fax Driver TX] [OK]
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να αλλάξετε τη ρύθμιση. [Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ]
Καταχωρίστε τον προορισμό προώθησης στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων (Remote UI) (Μοντέλο Οθόνης Αφής)
Ελέγξτε αν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη το φαξ που ήταν δυνατό να προωθηθεί.
Εάν το φαξ αποθηκεύτηκε στη μνήμη, μπορείτε να δοκιμάσετε να το προωθήσετε ξανά. Έλεγχος φαξ των οποίων απέτυχε η προώθηση

#037

Η αποστολή φαξ απέτυχε λόγω ανεπαρκούς διαθέσιμης μνήμης ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού προορισμών στους οποίους μπορεί να αποσταλεί ένα φαξ. Ή, η εκτύπωση δεν ήταν δυνατή λόγω του μεγέθους του αρχείου.
Εάν υπάρχουν δεδομένα σε αναμονή για εκτύπωση ή αποστολή με φαξ, περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.
Ελέγξτε τα ληφθέντα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Εκτυπώστε τα ή προωθήστε τα, όπως απαιτείται, και διαγράψτε τα δεδομένα που δεν χρειάζεστε.
Προβολή και εκτύπωση φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη
Έλεγχος φαξ των οποίων απέτυχε η προώθηση
Κατά την αποστολή φαξ, χωρίστε το πρωτότυπο ή μειώστε την ανάλυση.
Όταν στέλνετε ένα πρωτότυπο με πολλές σελίδες, χωρίστε το πρωτότυπο προτού το στείλετε.
Κατά τη σάρωση του πρωτοτύπου, αλλάξτε την καθορισμένη ανάλυση σε χαμηλότερη ανάλυση.
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας [Φαξ] [Ανάλυση] επιλέξτε την ανάλυση.
Όταν στέλνετε φαξ με τα Windows, μήπως προσπαθείτε να στείλετε το φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς;
Η αποστολή του φαξ μπορεί να απέτυχε λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού προορισμών που μπορούν να καθοριστούν τη φορά.
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία, για να αλλάξετε τη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης και να αυξήσετε τον αριθμό προορισμών που μπορούν να καθορίζονται τη φορά.
1
Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή.
2
[] (Start) [] (Settings) [Συσκευές] κάντε κλικ στην επιλογή [Εκτυπωτές και σαρωτές]
Εμφανίζεται η οθόνη [Εκτυπωτές και σαρωτές].
3
Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης φαξ της συσκευής [Manage] κάντε κλικ στην επιλογή [Ιδιότητες εκτυπωτή]
Εμφανίζεται η οθόνη ιδιοτήτων του προγράμματος οδήγησης φαξ.
4
Στην καρτέλα [Device Settings], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Set the number of destinations that can be specified at once to 2000].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Μειώστε το μέγεθος αρχείου ή χωρίστε το αρχείο.
Βελτιστοποιήστε το αρχείο για να μειώσετε το μέγεθός του ή χωρίστε το και κατόπιν εκτυπώστε το.

#099

Η εργασία ακυρώθηκε.
Αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία. Εκτελέστε ξανά την εργασία, όπως απαιτείται.

#703

Η συσκευή δεν έχει αρκετή ελεύθερη μνήμη.
Μήπως γίνεται αποστολή και άλλων δεδομένων;
Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποστολή πριν από τη νέα αποστολή.
Γίνεται αποστολή πρωτοτύπου με πολλές σελίδες;
Χωρίστε το πρωτότυπο και στείλτε το.
Ελέγξτε τα ληφθέντα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
Εκτυπώστε τα ή προωθήστε τα, όπως απαιτείται, και διαγράψτε τα φαξ που δεν χρειάζεστε. Προβολή και εκτύπωση φαξ που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη
Επανεκκινήστε τη συσκευή και κατόπιν στείλτε ή αποθηκεύστε ξανά τα δεδομένα.
Επανεκκίνηση της συσκευής

#751

Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο λόγω κάποιας αποσύνδεσης.
Ελέγξτε την κατάσταση και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Έλεγχος της κατάστασης και των ρυθμίσεων δικτύου
Ρύθμιση του δικτύου

#753

Η συσκευή δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο δίκτυο, λόγω αποσυνδεδεμένου καλωδίου Ethernet.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet έχει συνδεθεί σωστά.

#755

Το TCP/IP δεν έχει διαμορφωθεί σωστά ή η συσκευή δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο δίκτυο λόγω του καθορισμένου χρόνου αναμονής πριν από τη σύνδεση.
Ελέγξτε την κατάσταση και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Έλεγχος της κατάστασης και των ρυθμίσεων δικτύου
Ρύθμιση του δικτύου
Υπάρχει καθορισμένος χρόνος αναμονής πριν από τη σύνδεση;
Ελέγξτε εάν έχει οριστεί χρόνος αναμονής.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [Network Settings] [Waiting Time for Connection at Startup]
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να δείτε αυτές τις πληροφορίες. [ΧρόνοςΑναμ.για Σύνδεση Κατά την Εκκίνηση]
Εάν έχει οριστεί χρόνος αναμονής, δεν μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Η αποστολή ξεκινά αφού παρέλθει ο χρόνος αναμονής.
Για να αλλάξετε τον χρόνο αναμονής, κάντε κλικ στο [Edit] στην παραπάνω οθόνη [Waiting Time for Connection at Startup], εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής και κάντε κλικ στο [OK].

#766

Το πιστοποιητικό έχει λήξει.
Ανανεώστε το πιστοποιητικό ή χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιητικό που δεν έχει λήξει.
Διαχείριση και επαλήθευση κλειδιού και πιστοποιητικού
Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα της συσκευής είναι σωστές;
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας. Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, ορίστε τη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

#818

Η μορφή των ληφθέντων δεδομένων δεν μπορεί να εκτυπωθεί.
Ζητήστε από τον αποστολέα να αλλάξει τη μορφή αρχείου και να ξαναστείλει το αρχείο.

#819

Τα ληφθέντα δεδομένα περιέχουν μη έγκυρες πληροφορίες MIME και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να ξαναστείλει τα δεδομένα.

#820

Τα δεδομένα BASE64 ή uuencode των ληφθέντων δεδομένων δεν είναι έγκυρα και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να ξαναστείλει τα δεδομένα.

#821

Τα ληφθέντα δεδομένα έχουν σφάλμα ανάλυσης TIFF και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να ξαναστείλει τα δεδομένα.

#827

Τα ληφθέντα δεδομένα περιλαμβάνουν μη υποστηριζόμενες πληροφορίες MIME και δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να ξαναστείλει τα δεδομένα.

#829

Τα ληφθέντα δεδομένα υπερβαίνουν το μέγιστο μέγεθος λήψης από τη συσκευή.
Ζητήστε από τον αποστολέα να ελέγξει και να ξαναστείλει τα δεδομένα.
Κατά τη λήψη φαξ
Η συσκευή εκτυπώνει ή αποθηκεύει στη μνήμη τις σελίδες 1 έως 999 και διαγράφει τις σελίδες από το 1.000 και μετά. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά τις σελίδες από τη σελίδα 1.000 και μετά.

#852

Η συσκευή απενεργοποιήθηκε για κάποιον λόγο.
Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί μέχρι το τέλος της διαδρομής του στην πρίζα.

#853

Η εκτύπωσε απέτυχε για κάποιον λόγο.
Εάν η εργασία ακυρώθηκε κατά την αποστολή δεδομένων εκτύπωσης από τον υπολογιστή στη συσκευή, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Διαφορετικά, ελέγξτε τα ακόλουθα:
Εκτυπώνετε μια μεγάλη εργασία;
Ο όγκος των δεδομένων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από τη δυνατότητα επεξεργασίας της συσκευής. Μειώστε τον αριθμό σελίδων προς εκτύπωση ή εκτυπώστε όταν δεν γίνεται εκτύπωση δεδομένων ή όταν δεν υπάρχουν δεδομένα εκτύπωσης σε αναμονή για εκτύπωση.
Είναι κατεστραμμένα τα δεδομένα προς εκτύπωση;
Εάν τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, διορθώστε τα.

#861

Χρησιμοποιείτε μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή τα δεδομένα που προσπαθείτε να εκτυπώσετε είναι κατεστραμμένα.
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Εκτύπωση από υπολογιστή
Είναι κατεστραμμένα τα δεδομένα προς εκτύπωση;
Εάν τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα ή έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα, διορθώστε τα.

#863

Παρουσιάστηκε σφάλμα που δεν επιτρέπει την εκτύπωση.
Επανεκκινήστε τη συσκευή και κατόπιν εκτυπώστε ξανά τα δεδομένα.
Επανεκκίνηση της συσκευής

#934

Η εργασία διαγράφηκε από τη λειτουργία αυτόματης διαγραφής εργασιών σε αναστολή.
Επιδιορθώστε το σφάλμα που προκάλεσε την αναστολή της εργασίας.
Επιλύστε το σφάλμα και δοκιμάστε να κάνετε ξανά εκτύπωση ή αντιγραφή.
* Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης διαγραφής εργασιών σε αναστολή ή αλλάξτε τον χρόνο μετά τον οποίο διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα. [Αυτόμ διαγρ εργ που αναστάλθηκαν]

#995

Η αποστολή ή η λήψη μιας εργασίας σε αναμονή ακυρώθηκε.
Δοκιμάστε την αποστολή ή τη λήψη ξανά, όπως απαιτείται.
99JY-0E9