[Δίκτυο]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το περιβάλλον δικτύου της συσκευής.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Επιλογή Ενσύρματου/Ασύρματου LAN]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Ορίστε αν θα συνδέεται η συσκευή στο δίκτυο μέσω ενσύρματου ή ασύρματου LAN. Επιλογή ενσύρματου ή ασύρματου LAN
* Εάν αλλάζετε από ενσύρματο LAN σε ασύρματο LAN, μπορείτε να κάνετε την αλλαγή στα πλαίσια της διαδικασίας για τη διαμόρφωση του ασύρματου LAN.
[Ενσύρματο LAN]
[Ασύρματο LAN]

[Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση της συσκευής σε ασύρματο LAN και για εξοικονόμηση ενέργειας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο LAN.
[Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN]

[Ρυθμίσεις Άμεσης Σύνδεσης]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για χρήση άμεσης σύνδεσης και για τη λειτουργία της σύνδεσης. Ενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης σύνδεσης
[Χρήση Άμεσης Σύνδεσης]
[Off]
[On]
[Χρόνος έως τον τερμ. της Αυτ. Σύνδ.]
0 (Απενεργοποίηση)
1 έως 60 (λεπ.)
[Ρυθμίσεις Κατάστασης Σημείου Πρόσβασης]
[Χρήση Ειδικού SSID]
[Off]
[On]
     [SSID (1-20 χαρ)]
[Χρήση Ειδικού Κλειδιού Δικτύου]
[Off]
[On]
     [Κλ Δικτ(10 χαρ)]
[Ενεργοπ αν υπάρχει κωδ SSID/δικτ]*1
[Off]
[On]
[Ρυθμίσεις Δ/νσης IP για Άμεση Σύνδ.]
192.168.22.1
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.

[Εύκολη Σύνδεση μέσω PC]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Ξεκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης χωρίς καλώδιο.
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το Canon Laser NW Device Setup Utility, επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης χωρίς καλώδιο.
* Μπορείτε να κάνετε λήψη του Canon Laser NW Device Setup Utility από τον ιστότοπο της Canon για τη χώρα/περιοχή σας.
https://global.canon/en/support/

[Ρυθμίσεις TCP/IP]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για χρήση της συσκευής σε δίκτυο TCP/IP.
[Ρυθμίσεις TCP/IP]

[Ρυθμίσεις SNMP]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για ρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο της συσκευής με χρήση λογισμικού διαχείρισης SNMP. Διαμόρφωση SNMP
Για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις προηγμένες προδιαγραφές του πρωτοκόλλου (RFC2790), όταν παρακολουθείται η κατάσταση της συσκευής, ορίστε την επιλογή [Μορφή πόρων συστήματος MIB σε RFC2790] σε [On].
[Ρυθμίσεις SNMPv1]
[Off]
[On]
[Ρυθμίσεις SNMPv3]
[Off]
[On]
[Λήψη Πληρ. Διαχ. Εκτ. από Κεντρ. Υπολ.]
[Off]
[On]
[Μορφή πόρων συστήματος MIB σε RFC2790]
[Off]
[On]

[Ρυθμίσεις Ειδικής Θύρας]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείται αποκλειστική θύρα.
Χρησιμοποιήστε μια αποκλειστική θύρα για εργασίες όπως η εκτύπωση από υπολογιστή, η σάρωση με χρήση του MF Scan Utility και η διαμόρφωση ή η αναζήτηση ρυθμίσεων της συσκευής.
[Off]
[On]

[Μέθοδος πιστοποίησης ειδικής θύρας]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Ορίστε τη μέθοδος ελέγχου ταυτότητας, όταν χρησιμοποιείται αποκλειστική θύρα.
Εάν καθορίσετε [Κατάσταση 2], η επικοινωνία μέσω της αποκλειστικής θύρας θα περιοριστεί μόνο στις ασφαλείς μεθόδους ελέγχου ταυτότητας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συσκευή από λογισμικό διαχείρισης συσκευής, προγράμματα οδήγησης ή άλλο λογισμικό.
[Κατάσταση 1]
[Κατάσταση 2]

[ΧρόνοςΑναμ.για Σύνδεση Κατά την Εκκίνηση]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε τον χρόνο αναμονής για τη δημιουργία σύνδεσης από την εκκίνηση της συσκευής.
Εάν η συσκευή συνδέεται μέσω συσκευών όπως ένας διανομέας μεταγωγής, ίσως να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο, ακόμα και όταν είναι σωστή η ρύθμιση στη συσκευή. Εάν συμβαίνει αυτό, ορίστε τον χρόνο αναμονής και συνδεθείτε ξανά.
0 έως 300 (δευτ.)

[Ρυθμ. Προγρ. Οδήγησης Ethernet]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Ορίστε τη μέθοδο επικοινωνίας Ethernet. Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων Ethernet
Σας επιτρέπει επίσης να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC σε ένα ενσύρματο LAN. Προβολή της διεύθυνσης MAC ενσύρματου LAN
[Αυτ. Ανίχν.]
[Off]
[Κατάσταση Επικοινωνίας]
[Ημι-Αμφίδρομη]
[Πλήρως Αμφίδρομη]
[Τύπος Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[On]
[Δ/νση MAC]

[Ρυθμίσεις IEEE 802.1X]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται η μέθοδος IEEE 802.1X.
Χρησιμοποιήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή για να ορίσετε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας IEEE 802.1X. Χρήση IEEE 802.1X
* Η επιλογή [Ρυθμίσεις IEEE 802.1X] ίσως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.
[Off]
[On]

[Ρυθμίσεις τείχους προστασίας]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε αν θα ενεργοποιηθεί φίλτρο διεύθυνσης IP και φίλτρο διεύθυνσης MAC.
Χρησιμοποιήστε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή, για να ορίσετε την προεπιλεγμένη πολιτική για το φιλτράρισμα και τις διευθύνσεις εξαίρεσης. Ρύθμιση του τείχους προστασίας
[Φίλτρο Δ/νσης IPv4]
[Φίλτρο Εξερχόμενων]
[Off]
[On]
[Φίλτρο Εισερχόμενων]
[Off]
[On]
[Φίλτρο Δ/νσης IPv6]
[Φίλτρο Εξερχόμενων]
[Off]
[On]
[Φίλτρο Εισερχόμενων]
[Off]
[On]
[Φίλτρο Δ/νσης MAC]
[Φίλτρο Εξερχόμενων]
[Off]
[On]
[Φίλτρο Εισερχόμενων]
[Off]
[On]

[Ρύθμιση υπηρεσίας Web]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ενσωμάτωσης cloud της Canon.
Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ενσωμάτωσης cloud της Canon, πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σε έναν αποκλειστικό διακομιστή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την [Έκδοση κωδικού εγγραφής] για να εκδώσετε έναν κωδικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή.
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη και οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν.
[Χρήση υπηρεσίας Web]
[Off]
[On]
[Έκδοση κωδικού εγγραφής]

[Ερώτηση για υπηρεσία Web]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Η συσκευή αποκτά πρόσβαση στον διακομιστή της υπηρεσίας ενσωμάτωσης cloud της Canon για να δει εάν τα αποσταλμένα δεδομένα εκτύπωσης είναι διαθέσιμα.
Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα εκτύπωσης, εκτελείται η εκτύπωση.
* Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη και οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν.

[RMT-SW]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Συνήθως, θα χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αυτήν τη ρύθμιση σε [Off].
Ενδέχεται η τεχνική υπηρεσία να αλλάξει τη ρύθμιση σε [On], όταν γίνεται απομακρυσμένη συντήρηση της συσκευής.
[Off]
[On]

[Αρχικοποίηση Ρυθμίσεων Δικτύου]

[Μενού] [Προτιμήσεις] [Δίκτυο]
Χρησιμοποιήστε το για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις εργοστασιακές τιμές τους. Αρχικοποίηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων και δεδομένων
99JY-080