Nastavitev naslovov IPv6

V okolju IPv6 lahko nastavite naslednje naslove IPv6 in jih hkrati uporabljate.
Lokalni naslov povezave
Naslov, ki se lahko uporablja samo v isti povezavi. Ni ga mogoče uporabiti za komunikacijo z napravami zunaj usmerjevalnika.
Ko je omogočena uporaba naslovov IPv6, se samodejno nastavi krajevni naslov povezave.
Naslov brez stanja
Naslov, ki se samodejno ustvari iz omrežne predpone, ki jo posreduje usmerjevalnik, in naslova MAC naprave.
Ta naslov se ob ponovnem zagonu ali vklopu naprave zavrže.
Ročni naslov
Naslov, ki je vnesen ročno z določitvijo naslova IP, dolžine predpone in privzetega naslova usmerjevalnika.
Naslov s stanjem
Naslov, pridobljen iz strežnika DHCP s protokolom DHCPv6.
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in nato izberite [Preference], da konfigurirate nastavitve. Nekaterih nastavitev ne morete konfigurirati na nadzorni plošči. [Nastavitve IPv6]
Potrebujete skrbniške pravice. Če želite uporabiti nastavitve, morate znova zagnati napravo.
Zahtevana priprava
Nastavite naslov IPv4 v napravi. Nastavitev naslovov IPv4
V okolju IPv6 ne morete uporabljati funkcije za optično branje izvirnikov in shranjevanje podatkov v računalnik.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [IPv6 Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit IPv6 Settings].
4
V razdelku [IP Address Settings] potrdite polje [Use IPv6].
5
Nastavite naslov IPv6, ki ga želite uporabiti.
Pri uporabi naslova brez stanja
Potrdite polje [Use Stateless Address].
Pri uporabi ročnega naslova
Izberite potrditveno polje [Use Manual Address] in vnesite naslov IP, dolžino predpone in privzeti naslov usmerjevalnika.
* Ne morete vnesti naslova za večvrstno oddajanje (naslov, ki se začne s »ff«).
Pri uporabi naslova s stanjem
Potrdite polje [Use DHCPv6].
6
Kliknite [OK].
7
Znova zaženite napravo. Ponovni zagon naprave
Nastavitve so uporabljene.
Izvedite preizkus vzpostavljanja povezave, s katerim preverite, ali je naslov IPv6 pravilno konfiguriran. Preverjanje stanja in nastavitev omrežja
Spreminjanje naslova IP po namestitvi gonilnika tiskalnika
Dodati morate nova vrata. Dodajanje vrat
99RA-01J