Konfiguriranje storitve SMB

Komunikacijski protokol SMB (Server Message Block) se uporablja za omogočanje naprave kot tiskalnika v skupni rabi v omrežju. Glede na omrežno okolje boste morda morali nastaviti ime računalnika in ime delovne skupine stroja.

Nastavitev imena računalnika in imena delovne skupine

Nastavite ime računalnika, ki se uporablja za identifikacijo stroja v omrežju, in ime delovne skupine za identifikacijo skupine, ki ji naprava pripada.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Te nastavitve ne morete konfigurirati na nadzorni plošči.
Potrebujete skrbniške pravice. Če želite uporabiti nastavitve, morate znova zagnati napravo.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Computer Name/Workgroup Name Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings].
4
Vnesite ime računalnika in ime delovne skupine naprave ter kliknite [OK].
Vnesite enobajtne črkovno-številske znake.
V okolju s strežnikom WINS
Potrdite polje [Use NetBIOS].
Imen, ki se začnejo z zvezdico (*), ne morete registrirati v strežnik WINS.
5
Znova zaženite napravo. Ponovni zagon naprave
Nastavitve so uporabljene.
99RA-01S