Povezovanje z žičnim omrežjem LAN

Računalnik povežite z napravo prek usmerjevalnika. Uporabite ethernetni kabel ter povežite napravo in usmerjevalnik.
1
Priključite ethernetni kabel na napravo in usmerjevalnik.
Vtič vstavite v vrata do konca, dokler se ne zaskoči.
2
Počakajte nekaj minut.
Naslov IP je privzeto samodejno nastavljen.
Če želite uporabiti določen naslov IP, ga nastavite ročno.
Nastavitev naslovov IPv4
Nastavitev naslovov IPv6
99RA-018