Ni mogoče prejeti faksa

Odpravite težave tako, da preverite to:

1. korak: Preverite količino preostalega tonerja v kartuši s tonerjem

V primeru nizke ravni preostale količine tonerja v kartuši s tonerjem bodo prejeti podatki morda shranjeni v pomnilnik naprave, vendar ne bodo natisnjeni, in sicer zaradi preprečitve tiskanja težko berljivega besedila ali težko vidnih slik.
Preverite količino preostalega tonerja v kartuši s tonerjem in po potrebi zamenjate kartušo s tonerjem.
Preverjanje preostale količine potrošnega materiala
Zamenjava kartuše s tonerjem
Če želite natisniti prejete podatke, tudi če je količina tonerja v kartuši s tonerjem majhna, omogočite [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low].
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Settings/Registration] [RX/Forwarding Settings] ali [RX Settings] [Common Settings] [Edit] v razdelku [Common Settings] potrdite polje [Continue Printing When Amount in Cartridge Is Low] [OK]
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in nato izberite [Nastavitve funkcij], da konfigurirate nastavitve. [Nadalj. tisk. – raven črn. v kart. nizka]
* Ko je ta nastavitev omogočena, so rezultati tiskanja lahko svetli ali bledi. Prejeti podatki niso shranjeni v pomnilnik, zato boste pošiljatelja morda morali prositi, naj znova pošlje podatke, če natisnjena vsebina ni berljiva.

2. korak: preverjanje nastavitve načina sprejema

Ali je način RX pravilno nastavljen?
Preverite, ali je način RX nastavljen v skladu z namenom faksa, in po potrebi spremenite nastavitev. Spreminjanje načina RX faksa in nastavitev dejanja pri prejemanju faksa
Ali je način RX nastavljen na [Odzivnik]?
Če je, preverite naslednje in pravilno priključite telefon:
Na napravo je priključen odzivnik.
Napajanje je vklopljeno s pravilno posnetim sporočilom.
Ali je način RX nastavljen na [Ročno]?
Če je, pritisnite [Začetek sprejema], preden pred sprejemom faksa odložite slušalko. Če slušalko odložite pred sprejemom, boste mora končali klic.
Če je na napravo priključen telefon, lahko faks prejmete s telefonom brez uporabe naprave. Prejemanje faksov prek telefona (daljinski sprejem)

3. korak: preverjanje okolja za sprejem faksov

Ali prejemate faks prek optične linije?
Naprava ustreza standardom analogne linije, zato prejemanje faksov prek optične linije ni zagotovljeno. Postopke lahko izvajate prek optične linije, zato si oglejte naslednje poglavje.
Faksa ni mogoče poslati ali sprejeti prek optične linije
Ali prejemate faks iz storitve z informacijami o faksih?
Če ga, izvedite spodnje postopke v skladu s telefonsko linijo, priključeno na napravo.
Če uporabljate linijo s tonskim izbiranjem
Ročno konfigurirajte vrsto telefonske linije in nato pokličite ponudnika storitve.
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] v razdelku [Select Line Type] izberite [Manual] v razdelku [Line] izberite [Tone] [OK]
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in nato izberite [Nastavitve funkcij], da konfigurirate nastavitve. [Izbira vrste linije]
Če uporabljate linijo z impulznim izbiranjem
Pokličite ponudnika storitve, pritisnite »« (Tonsko) na številskih tipkah in vnesite številko za sprejem storitve.
* Če ne poznate vrsto svoje telefonske linije, se obrnite na lokalno telefonsko podjetje.

4. korak: sprostitev pomnilnika v napravi

Preverite prejete fakse v pomnilniku naprave in jih po potrebi natisnite ali pošljite naprej ter izbrišite nepotrebne fakse. Ogled in tiskanje faksov, shranjenih v pomnilniku
99RA-0CX