Postupci kopiranja

U ovome se odjeljku opisuju osnovni postupci kopiranja dokumenata, fotografija i drugih ispisanih materijala („izvornika”).
Prilikom kopiranja izvornika koji sadrže tekst ili slike tik do ruba bez margina kopija se može ispisati na način da područje oko ruba izostane. Širine margina navedene su u osnovnim specifikacijama. Osnovne specifikacije

Model s dodirnim zaslonom

1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Kopiraj] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazat će se zaslon za kopiranje.
3
Postavite broj primjeraka i omjer kopiranja.
[Broj primjeraka]
Definirajte broj primjeraka.
Putem numeričkih tipki unesite broj primjeraka.
[Omjer kopiranja]
Postavite omjer za povećanje ili smanjenje kopija.
Postavljanje prilagođenog omjera kopiranja
Pritisnite [Prilagođeni omjer], putem numeričkih tipki unesite prilagođeni omjer ili pritisnite / , a zatim [Primijeni].
Možete unijeti vrijednost od 25 % do 400 % u koracima od 1 %.
Automatsko postavljanje omjera za kopiranje za standardni format
Na popisu odaberite fiksni omjer kopiranja.
4
Po potrebi konfigurirajte ostale postavke kopiranja. Dodatne značajke kopiranja (Model s dodirnim zaslonom)
Možete provoditi obostrano kopiranje i podesiti kvalitetu slike i druge postavke u skladu s izvornikom i namjenom.
5
Pritisnite .
Započinje kopiranje.
Da biste otkazali kopiranje, pritisnite [Odustani] [Da]. Otkazivanje postupaka kopiranja
Upotrijebite [Nadzor statusa] da biste pogledali status zadatka kopiranja. Provjera statusa kopiranja
Kada se prikaže [Sken. slj.: Pr. Start]
Kada se izvornik postavi na kopirno staklo i kopira obostrano, uz ispis većeg broja stranica na jednom listu (N na 1) ili uz razvrstavanje, prikazuje se zaslon za skeniranje sljedećeg izvornika.
1
Odaberite veličinu originala.
Prikazuje se samo kad je postavljeno obostrano kopiranje.
2
Postavite sljedeći original na kopirno staklo i pritisnite
Skenirat će se sljedeći izvornik i prikazat će se isti zaslon.
Ponavljajte taj proces dok ne završite sa skeniranjem svih izvornika.
Možete pritisnuti i [Gustoća]da biste promijenili postavke za svaki izvornik.
Ako se izvornik razlikuje po veličini, dio slike mogao bi izostati ili bi se slika mogla ispisati u manjim dimenzijama.
3
Pritisnite [Započni kop.].
Skenirani će se izvornici ispisati.

Model 5 Lines LCD

1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Kopiraj]  na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazat će se zaslon za kopiranje.
3
Postavite broj primjeraka i omjer kopiranja.
[Broj primjeraka]
Definirajte broj primjeraka.
Putem tipki / ili numeričkih tipki unesite broj primjeraka, a zatim pritisnite .
[Omjer kopiranja]
Postavite omjer za povećanje ili smanjenje kopija.
Postavljanje prilagođenog omjera kopiranja
Pritisnite [Prilagođeni omjer], putem numeričkih tipki unesite prilagođeni omjer, a zatim pritisnite [Primijeni].
Možete unijeti vrijednost od 25 % do 400 % u koracima od 1 %.
Automatsko postavljanje omjera za kopiranje za standardni format
Na popisu odaberite fiksni omjer kopiranja, a zatim pritisnite .
4
Po potrebi konfigurirajte ostale postavke kopiranja. Dodatne značajke kopiranja (Model 5 Lines LCD)
Možete provoditi obostrano kopiranje i podesiti kvalitetu slike i druge postavke u skladu s izvornikom i namjenom.
5
Pritisnite .
Započinje kopiranje.
Da biste otkazali kopiranje, pritisnite [Odustani]  [Da] . Otkazivanje postupaka kopiranja
Upotrijebite [Nadzor statusa] da biste pogledali status zadatka kopiranja. Provjera statusa kopiranja
Kada se prikaže [Sken. slj.: Pr. Start]
Kada se izvornik postavi na kopirno staklo i kopira obostrano ili uz ispis većeg broja stranica na jednom listu (N na 1), prikazuje se zaslon za skeniranje sljedećeg izvornika.
1
Odaberite veličinu izvornika.
Prikazuje se samo kad je postavljeno obostrano kopiranje.
2
Postavite sljedeći original na kopirno staklo i pritisnite
Skenirat će se sljedeći izvornik i prikazat će se isti zaslon.
Ponavljajte taj proces dok ne završite sa skeniranjem svih izvornika.
Možete pritisnuti i [Gustoća]  da biste promijenili postavke za svaki izvornik.
Ako se izvornik razlikuje po veličini, dio slike mogao bi izostati ili bi se slika mogla ispisati u manjim dimenzijama.
3
Pritisnite [<Započni kopir.>] .
Skenirani će se izvornici ispisati.
99L5-059