การเปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่อง ให้กดสวิตซ์เปิด/ปิดเครื่องที่ด้านหน้า
1
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแล้ว
2
กดสวิตซ์เปิด/ปิดเครื่อง
หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นบนแผงการดำเนินงาน
การเปลี่ยนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นตอนเริ่มต้นระบบ
หลังจากที่เปิดเครื่องและหน้าจอเริ่มต้นปรากฏขึ้นแล้ว หน้าจอ [Home] จะปรากฏขึ้นมาตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้แสดงหน้าจอฟังก์ชันอื่น [หน้าจอเริ่มต้นหลังจากการเริ่มต้น/การนำกลับคืน]
98CK-023