การทำความสะอาดกระจกแท่นวาง

หมั่นทำความสะอาดกระจกแท่นวางและตัวป้อน หรือด้านหลังของฝาปิดกระจกแท่นวางอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นฉบับสกปรกและงานพิมพ์มีรอยเปื้อน
หากกระจกแท่นวาง ตัวป้อน หรือด้านหลังของฝาปิดกระจกแท่นวางสกปรก ต้นฉบับอาจสกปรกและงานพิมพ์อาจเกิดรอยเปื้อนหลังจากสแกน ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์
1
ปิดเครื่องและดึงสายไฟออกจากเต้ารับ การปิดเครื่อง
การปิดเครื่องจะเป็นการลบข้อมูลใดๆ ที่รอพิมพ์อยู่
2
เปิดตัวป้อนหรือฝาปิดกระจกแท่นวาง
3
เช็ดกระจกแท่นวางและด้านใต้ของตัวป้อน หรือฝาปิดกระจกแท่นวาง
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ ถัดจากนั้น ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ
4
ปล่อยให้ชิ้นส่วนแห้งสนิท
5
ค่อยๆ ปิดตัวป้อนหรือฝาปิดกระจกแท่นวาง
6
เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ แล้วเปิดเครื่อง การเปิดเครื่อง
98CK-09H