การบำรุงรักษา

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างปลอดภัยและสะดวก จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำทุกวัน ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดและการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
หากคุณสังเกตเห็นว่าคุณภาพการพิมพ์ลดลงหรือกระดาษติดบ่อย ให้ทำความสะอาดและปรับแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์
การดำเนินการบำรุงรักษา
นอกจากการบำรุงรักษาตามปกติแล้ว ยังต้องดำเนินการบำรุงรักษาตามสถานะของเครื่องและคุณภาพการพิมพ์อีกด้วย
การทำความสะอาด
หมั่นทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องเป็นประจำ หากต้นฉบับหรือกระดาษสกปรก หรือคุณภาพการพิมพ์ลดลง ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาตามอาการ
การทำความสะอาดเครื่อง
การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
หากข้อความเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแผงการดำเนินงานหรือ UI ระยะไกล หรือคุณภาพการพิมพ์ลดลง ให้เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
การปรับความเข้มของงานพิมพ์
หากข้อความหรือเส้นบางที่พิมพ์ดูเลือนลาง ให้ปรับความเข้มของงานพิมพ์
การปรับความเข้มของงานพิมพ์
การเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้ง
เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
การเคลื่อนย้ายเครื่อง
การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างละเอียด
ระยะเวลาขั้นต่ำในการเก็บสต็อกชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมและตลับผงหมึกคือเจ็ด (7) ปีหลังจากเลิกผลิตเครื่องในรุ่นนั้นๆ
หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้:
การแก้ไขปัญหา
 หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือคุณคิดว่าจำเป็นต้องตรวจสอบเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ หากปัญหายังคงอยู่
การติดตั้ง
หากคุณพบว่าการทำงานของเครื่องมีเสียงรบกวนในโหมดการทำงานบางโหมด หรือเนื่องจากสภาพแวดล้อมของคุณ เราแนะนำให้ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่อยู่คนละส่วนกับสำนักงานของคุณ
หยดน้ำ (น้ำควบแน่น) อาจก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง หากห้องที่ติดตั้งเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือหากย้ายเครื่องจากตำแหน่งที่เย็นและแห้งไปยังตำแหน่งที่อุ่นและชื้น การใช้เครื่องภายใต้สภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น กระดาษติด คุณภาพการพิมพ์ต่ำ หรือข้อผิดพลาด รอให้เครื่องปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนใช้งาน
เครื่องที่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อใช้ที่ระดับความสูง (3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหรือสูงกว่า)

ดูหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

การตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นจากอาการ
คุณสามารถตรวจสอบการดำเนินการบำรุงรักษาและการตั้งค่าที่จำเป็นตามสถานะของเครื่องและคำอธิบายข้อผิดพลาด
กระดาษติด
ปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์การพิมพ์
ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษและการป้อนกระดาษ
การดูจำนวนหน้าที่พิมพ์และการใช้งานเครื่อง
คุณสามารถดูจำนวนหน้าที่พิมพ์โดยใช้ตัวนับและดูการใช้งานเครื่องได้จากรายงานและรายการเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุงรักษา
การติดตามการใช้งาน
98CK-09C