การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์รายงานหรือรายการ

รายงานและรายการจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษเพียงด้านเดียวตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าให้พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้านได้ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อพิมพ์รายงานผลลัพธ์การสื่อสารโดยอัตโนมัติอีกด้วย
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [รายงานการจ่าย] [การตั้งค่ารายงาน]
หน้าจอ [การตั้งค่ารายงาน] จะปรากฏขึ้นมา
3
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์รายงานและรายการ
หากต้องการพิมพ์รายงานและรายการบนกระดาษทั้งสองด้าน
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายงานการจัดการการสื่อสาร
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายงานผลลัพธ์ TX แฟกซ์
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายงานผลลัพธ์ RX

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด หน้าจอ [Home]
2
กด [รายงานการจ่ายออก]    [การตั้งค่ารายงาน]  
หน้าจอ [การตั้งค่ารายงาน] จะปรากฏขึ้นมา
3
เลือก [การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับผลรายงาน] แล้วกด
หน้าจอ [การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับผลรายงาน] จะปรากฏขึ้นมา
4
กด [การพิมพ์ 2 ด้าน]    [เปิด]  
98CK-07H