การจำกัดการใช้ UI ระยะไกล

ถึงแม้ว่า UI ระยะไกลจะทำให้การใช้งานเครื่องจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก แต่ก็มีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกจะเข้าถึงเครื่องได้
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้ใส่ PIN (PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล) เมื่อใช้ UI ระยะไกลเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากคุณไม่ได้ใช้ UI ระยะไกล ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล

คุณสามารถจำกัดการใช้ UI ระยะไกลให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลเท่านั้น
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้แผงการดำเนินงาน
คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์หลังจากตั้งค่า PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกลบนเครื่องแล้ว การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ]  [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]  [การตั้งค่า UI ระยะไกล] [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]
หน้าจอ [ความปลอดภัยการเข้าถึง RUI] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
ตั้งค่า [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล] เป็น [เปิด] ใส่ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล แล้วกด [นำไปใช้]
4
ใส่หมายเลขเดิม แล้วกด [นำไปใช้]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
 

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด  หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล]    [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]  
หน้าจอ [ความปลอดภัยการเข้าถึง RUI] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [<เข้าสู่ระบบ>]  ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
ตั้งค่า [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล] เป็น [เปิด] ใส่ PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล แล้วกด
4
ใส่หมายเลขเดิม แล้วกด
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
เมื่อเตรียมใช้งาน [การตั้งค่าการจัดการ] ของเมนูการตั้งค่า
ใช้เมนูการตั้งค่าบนแผงการดำเนินงานเพื่อรีเซ็ต PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]

การปิดใช้งาน UI ระยะไกล

คุณสามารถปิดใช้งาน UI ระยะไกลเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเครือข่าย
ใช้แผงการดำเนินงานเพื่อกำหนดการตั้งค่า คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ต้องรีสตาร์ตเครื่องเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้

รุ่นแผงสัมผัส

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้กด [เมนู] ในหน้าจอ [Home] หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]  [การตั้งค่า UI ระยะไกล] [ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]
หน้าจอ [ใช้ UI ระยะไกล] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [เข้าสู่ระบบ] ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
ตั้งค่า [ใช้ UI ระยะไกล] ไปที่ [ปิด]
4
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
 

รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด

1
ในแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วกด  หน้าจอ [Home]
2
กด [การตั้งค่าการจัดการ]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]    [การตั้งค่า UI ระยะไกล]  
หน้าจอ [การตั้งค่า UI ระยะไกล] จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใส่ ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ แล้วกด [<เข้าสู่ระบบ>]   ID และ PIN ของผู้จัดการระบบ
3
กด [ใช้ UI ระยะไกล]    [ปิด]  
4
รีสตาร์ตเครื่อง การรีสตาร์ตเครื่อง
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
98CK-070