[การตั้งค่าธรรมดา] (รุ่นแผงสัมผัส)

ระบุการตั้งค่าสำหรับการจำกัดการส่งแฟกซ์ และสำหรับการแสดงหน้าจอยืนยันเมื่อส่งข้อมูล
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[จำกัดปลายทางใหม่]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ส่ง] [การตั้งค่าธรรมดา]
ระบุว่าจะจำกัดปลายทางที่สามารถระบุได้เมื่อส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดรายชื่อ การจำกัดปลายทางที่มีอยู่
[ปิด]
[เปิด]

[จำกัดการส่งใหม่จากรายการบันทึก]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ส่ง] [การตั้งค่าธรรมดา]
ระบุว่าจะห้ามข้อกำหนดเฉพาะของปลายทางจากรายการบันทึกงาน TX สำหรับงานแฟกซ์หรือไม่ การจำกัดปลายทางที่มีอยู่
[ปิด]
[เปิด]

[ยืนยันการส่งหมายเลขการโทรแบบสัมผัสเดียว/ที่มีรหัส]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ส่ง] [การตั้งค่าธรรมดา]
ระบุว่าจะแสดงหน้าจอยืนยันปลายทางที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่ เมื่อระบุปลายทางโดยใช้หมายเลขการโทรออกตามรหัส การยืนยันปลายทางก่อนส่ง
[ปิด]
[เปิด]

[ยืนยันปลายทางก่อนการส่ง]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ส่ง] [การตั้งค่าธรรมดา]
ระบุว่าจะแสดงหน้าจอยืนยันปลายทางหรือไม่เมื่อคุณส่งแฟกซ์ การยืนยันปลายทางก่อนส่ง
[ปิด]
[เปิด]
[เฉพาะสำหรับการส่งสัญญาณตามลำดับ]

[แสดงการแจ้งเตือน เมื่อมีการยอมรับงาน]

[เมนู] [การตั้งค่าฟังก์ชัน] [ส่ง] [การตั้งค่าธรรมดา]
กระบวนการที่จัดการโดยเครื่อง รวมถึงการส่งแฟกซ์จะได้รับการจัดการเป็นงาน เลือกว่าจะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยันการรับเป็นงานหลังจากดำเนินการส่งแฟกซ์หรือไม่
เมื่อคุณเลือก [เปิด] คุณสามารถแสดงหน้าจอเพื่อดูสถานะการส่งและรายการบันทึก
[ปิด]
[เปิด]
98CK-08U