[การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]

ระบุและจัดการการตั้งค่าสำหรับข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของเครื่อง

[การตั้งค่า UI ระยะไกล]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้ UI ระยะไกล และสำหรับการจำกัดการเข้าถึงสำหรับ UI ระยะไกล
[การตั้งค่า UI ระยะไกล]

[อัพเดตเฟิร์มแวร์]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]
ตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องและอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (รุ่นแผงสัมผัส)
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด)
[ผ่านทาง PC]
 
[ผ่านทางอินเทอร์เน็ต]*1
 
[ข้อมูลเวอร์ชั่น]
 
[การตั้งค่าการแจ้งเตือน]
[ปิด]
[เปิด]
*1 ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ การตั้งค่าอาจไม่แสดงขึ้นมา หรือเนื้อหาหรือการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน
98CK-096