Tiết Kiệm Chi Phí

Máy này có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí về giấy, điện và liên lạc bằng fax.
Tiết Kiệm Giấy
Tiết Kiệm Giấy Khi In
Bạn có thể in trên cả hai mặt giấy và in nhiều trang trên một tờ giấy.
In Từ Máy Tính
 
Tiết Kiệm Giấy Khi Gửi Fax
Thay vì in ngay các bản fax đã nhận, bạn có thể tạm thời lưu chúng vào bộ nhớ của máy và tự động chuyển tiếp chúng. Bạn có thể xem các bản fax và chỉ in những bản cần thiết.
Lưu Tài Liệu Đã Nhận Trong Máy (Khóa Bộ Nhớ) (Mẫu Bảng Cảm ứng)
Tự động chuyển tiếp và sao lưu các bản fax đã nhận
Bạn có thể in các bản fax đã nhận trên cả hai mặt giấy.
Thay đổi cài đặt in cho các bản fax đã nhận
Tiết Kiệm Giấy Khi Sao Chụp
Bạn có thể sao chụp trên cả hai mặt giấy, và sao chụp nhiều bản gốc hoặc mặt trước và mặt sau của một thẻ lên một tờ giấy.
Các Tính Năng Sao Chụp Bổ Sung (Mẫu Bảng Cảm ứng)
Sao Chụp Cả Hai Mặt Của Thẻ ID Lên Một Tờ
Tiết Kiệm Năng Lượng
Bạn có thể cấu hình máy để vào chế độ ngủ khi không sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Nguồn điện của máy không TẮT, vì vậy máy có thể nhanh chóng khôi phục lại các thao tác và nhận fax.
Giảm Mức Tiêu Thụ Điện Năng (Chế Độ Ngủ)
98CL-010