Xuất Hiện Đốm Trắng

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các bước sau đây:

Bước 1: Kiểm Tra Giấy

Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Phù Hợp Không?
Kiểm tra xem giấy trong máy có thể sử dụng được không, và thay bằng giấy phù hợp nếu cần.
Giấy Có Thể Sử Dụng
Nạp Giấy
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Đã Hút Ẩm Không?
Kiểm tra các biện pháp phòng ngừa, và thay giấy bằng giấy khô.
Các Biện Pháp Phòng Ngừa Khi Xử Lý Giấy
Nạp Giấy

Bước 2: Kiểm Tra Hộp Mực

Kiểm Tra Lượng Mực Còn Lại Trong Hộp Mực.
Nếu lượng mực còn lại trong hộp mực quá thấp, hãy thay hộp mực.
Kiểm Tra Lượng Vật Tư Tiêu Hao Còn Lại
Thay Hộp Mực
* Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của máy, lượng mực còn lại thực tế có thể thấp hơn được chỉ báo hoặc các bộ phận có thể bị hư hỏng.

Bước 3: Kiểm Tra Sự Xuất Hiện Của Đốm Trắng

Ký Tự và Đường Nét Đen Được In Có Bị Mờ Bên Trong Không?
Thiết đặt [C.Độ Điều Chỉnh Truyền] thành [Chế độ 1] có thể giải quyết vấn đề. Nếu việc đó không hiệu quả, hãy chọn [Chế độ 2].
Mẫu Bảng Cảm ứng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác [Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Chế Độ Điều Chỉnh Truyền] [Chế độ 1] hoặc [Chế độ 2]
Mẫu máy LCD 5 Dòng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Điều Chỉnh/Bảo Trì]    [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]    [Xử Lý Đặc Biệt]    [Chế Độ Điều Chỉnh Truyền]    [Chế độ 1] hoặc [Chế độ 2]  
* Khi cài đặt này được bật, mật độ in có thể khác nhau trong môi trường có độ ẩm thấp.

Bước 4: Kiểm Tra Môi Trường Sử Dụng Của Máy

Mực In Có Bong Ra Tùy Thuộc Vào Loại Giấy Hoặc Môi Trường Sử Dụng Không?
Nếu có, thiết đặt [Cải Thiện Độ Cố Định] thành [Chế độ 1] có thể cải thiện vấn đề. Nếu việc đó không hiệu quả, hãy chọn [Chế độ 2].
Mẫu Bảng Cảm ứng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác [Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Cải Thiện Độ Cố Định] [Chế độ 1] hoặc [Chế độ 2]
Mẫu máy LCD 5 Dòng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác [Menu]    [Điều Chỉnh/Bảo Trì]    [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]    [Xử Lý Đặc Biệt]    [Cải Thiện Độ Cố Định]    [Chế độ 1] hoặc [Chế độ 2]  
* Khi cài đặt này được bật, ảnh bóng mờ có thể xuất hiện trong vùng chưa in.
Bạn Có Đang Sử Dụng Giấy Bị Bám Rất Nhiều Bụi Không?
Thiết đặt [Chế Độ Giấy Tan] thành [Bật] có thể giải quyết vấn đề.
Mẫu Bảng Cảm ứng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác [Menu] [Điều Chỉnh/Bảo Trì] [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình] [Xử Lý Đặc Biệt] [Chế Độ Giấy Tan] [Bật]
Mẫu máy LCD 5 Dòng
Màn hình [Home] trên bảng thao tác  [Menu]    [Điều Chỉnh/Bảo Trì]    [Điều Chỉnh Chất Lượng Hình]    [Xử Lý Đặc Biệt]    [Chế Độ Giấy Tan]    [Bật]  
* Việc chỉ định [Bật] trong cài đặt này có thể làm thay đổi chất lượng ảnh.
Bạn Có Đang Sử Dụng Máy Trong Môi Trường Thay Đổi Nhiệt Độ Đột Ngột Không?
Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo ra hiện tượng ngưng tụ, làm cho ảnh và văn bản bị phai màu hoặc mờ. Tiếp tục sử dụng máy trong các điều kiện này có thể dẫn đến kẹt giấy, sai sót khi in, lỗi hoặc các vấn đề khác. Để máy điều chỉnh về nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh ít nhất 2 giờ trước khi sử dụng.

Bước 5: Kiểm Tra Trạng Thái Bảo Trì

Bạn Đã Vệ Sinh Trống Chưa?
Những dấu hiệu này có thể xảy ra khi trống bị bẩn. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trống. Vệ Sinh Trống
98CL-0AK