Memeriksa Status dan Log untuk Faks Yang Dihantar dan Diterima

Proses yang dikendalikan oleh mesin, termasuk menghantar dan menerima faks, diuruskan sebagai kerja. Dengan memeriksa status dan log kerja, anda dapat menentukan sama ada sesuatu kerja dihantar atau diterima dengan betul dan sebab kesilapan yang berlaku.
Apabila tetapan dikonfigurasi untuk menyimpan faks yang tidak dapat dimajukan, faks ini dapat dicetak pada mesin atau dimajukan ke destinasi lain.
* Jika log ditetapkan untuk tidak dipaparkan, anda hanya dapat memeriksa status hantar dan terima. [Papar Log Kerja]

Memeriksa Faks Yang Dihantar dan Diterima

Anda boleh menyemak status dan log faks yang dihantar dan diterima.
Anda juga boleh memeriksa bilangan halaman faks dan nombor faks destinasi dan penghantar, dan memajukan faks yang menunggu untuk diterima dan dicetak.
Bahagian ini menerangkan cara memeriksa status dan log menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer untuk memeriksa status dan log. Untuk mencetak faks yang disimpan dalam memori, gunakan UI Jarak Jauh. Memeriksa Penggunaan dan Log dengan UI Jarak Jauh
1
Di panel operasi, tekan . Panel pengendalian
Skrin [Pengawas Status] dipaparkan.
2
Tekan [Kerja TX] atau [Kerja RX].
3
Semak status dan log.
Apabila Memeriksa Status Faks Yang Dihantar dan Diterima
1
Tekan [Status Kerja].
Anda boleh periksa kerja yang sedang diproses atau menunggu untuk diproses.
Faks yang disimpan dalam memori dipaparkan di sebagai [Mnunggu utk mncetak].
2
Pilih satu kerja untuk melihat butirannya.
Butiran tugas itu dipaparkan.
3
Lihat bilangan halaman, nombor faks destinasi dan penghantar, dan maklumat lain.
Apabila terdapat berbilang destinasi faks, tekan [Destinasi:] untuk memaparkannya dalam senarai.
Tekan [Maju] untuk memajukan faks yang menunggu untuk diterima atau dicetak ke destinasi yang didaftarkan dalam Buku Alamat. Anda tidak boleh memajukan faks yang diterima atau dicetak.
Apabila Memeriksa Log Faks Yang Dihantar dan Diterima
1
Tekan [Log Kerja].
Anda boleh memeriksa kerja yang dihantar dan diterima yang telah selesai.
2
Pilih satu kerja untuk melihat butirannya.
Butiran tugas itu dipaparkan.
3
Lihat bilangan halaman dan nombor faks destinasi dan penghantar.
Apabila terdapat berbilang destinasi faks, tekan [Destinasi:] untuk memaparkannya dalam senarai.
Apabila Log Kerja TX/RX memaparkan [Ralat]
Menghantar dan menerima telah dibatalkan, atau ralat telah berlaku.
Jika nombor tiga digit bermula dengan "#" (kod ralat) dipaparkan, anda boleh memeriksa sebab dan penyelesaian menggunakan kod ralat itu. Kod Ralat Dipaparkan
Mendaftarkan Destinasi ke Buku Alamat
Pada skrin yang memaparkan butiran tugas, tekan [DftrBkAlamat] untuk mendaftarkan destinasi ke Buku Alamat.
* Operasi ini tidak tersedia apabila terdapat berbilang destinasi.

Memeriksa Faks yang Gagal Untuk Dimajukan

Jika faks tidak dapat dimajukan tetapi masih ada dalam memori, anda boleh mencetaknya atau memajukannya ke destinasi lain, dan melihat kandungannya.
Bahagian ini menerangkan cara kandungan faks menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer untuk memeriksa kandungan faks. Untuk pratonton kandungan faks, gunakan UI Jarak Jauh. Memeriksa Penggunaan dan Log dengan UI Jarak Jauh
Persediaan Yang Diperlukan
Konfigurasikan tetapan untuk menyimpan faks yang tidak dapat dimajukan dalam memori mesin. Memajukan dan Menyandarkan Faks yang Diterima secara Auto
1
Di panel operasi, tekan . Panel pengendalian
Skrin [Pengawas Status] dipaparkan.
2
Tekan [Ralat Pemajuan Faks].
Senarai kerja faks yang tidak dapat dimajukan ditunjukkan.
3
Pilih kerja yang anda ingin periksa.
Butiran tugas itu dipaparkan.
4
Cetak atau majukan faks ke destinasi lain, dan lihat kandungan faks.
Untuk mencetak menggunakan mesin, tekan [Cetak/Maju]  [Cetak] [Ya].
Untuk menghantar atau menyimpan faks ke destinasi yang berbeza daripada yang ditetapkan sebagai destinasi pemajuan, tekan [Cetak/Maju]  [Maju], pilih kotak semak destinasi yang didaftarkan dalam Buku Alamat, dan tekan [Ya].
98CR-056