Persediaan untuk Sambungan Terus

Aktifkan fungsi Sambungan Terus pada mesin. Jika mesin tidak disambungkan ke rangkaian, anda perlu menyemak tetapan Jenis Sambungan Rangkaian.

Mengaktifkan Fungsi Sambungan Terus

Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan ini. [Tetapan Sambungan Langsung]
Kelayakan pentadbir diperlukan. Mesin mesti dimulakan semula untuk menggunakan tetapan ini.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Network Settings] [Direct Connection Settings] [Edit].
Skrin [Edit Direct Connection Settings] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Use Direct Connection].
5
Konfigurasikan fungsi Sambungan Terus, sebagaimana yang diperlukan.
Apabila menyambungkan beberapa peranti mudah alih pada masa yang sama, anda mesti menentukan SSID dan kekunci rangkaian.
Untuk Memutuskan Sambungan Secara Automatik
Pilih kotak semak [Terminate Direct Connection Session], dan masukkan tempoh masa sambungan terus itu sehingga ia diputuskan. Apabila beberapa peranti mudah alih disambungkan, ia akan diputuskan selepas tempoh masa berlalu sejak sambungan terakhir bermula.
Untuk Menukar Alamat IP untuk Sambungan
Di [IP Address for Direct Connection], masukkan alamat IP.
Untuk menentukan SSID dan Kekunci Rangkaian (Apabila Menyambungkan Beberapa Peranti Mudah Alih Pada Masa yang Sama)
Secara lalai, SSID dan kekunci rangkaian mesin memberikan rentetan aksara rawak secara automatik setiap kali sambungan terus dilakukan.
Untuk menetapkan ini secara manual, di [Access Point Mode Settings], tandakan kotak semak [Specify SSID to Use] atau [Specify Network Key to Use], dan masukkan SSID atau kekunci rangkaian menggunakan aksara abjad angka bait tunggal.
Untuk Membenarkan Peranti Mudah Alih Sentiasa Bersambung ke Mesin
Secara lalai, anda mesti menggunakan panel operasi untuk memastikan mesin dalam keadaan menunggu apabila anda ingin membuat sambungan terus.
Untuk membenarkan peranti mudah alih sentiasa bersambung ke mesin, di [Access Point Mode Settings], tetapkan SSID dan kekunci rangkaian, dan tandakan kotak semak [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] di [Keep Connection Enabled].
6
Klik [OK].
7
Mula semula mesin. Memulakan semula Mesin
Tetapan telah digunakan.

Memeriksa Jenis Sambungan Rangkaian Mesin

Jika mesin tidak disambungkan ke rangkaian (LAN berwayar atau wayarles), pastikan bahawa jenis sambungan rangkaian ditetapkan kepada LAN berwayar.
Jika mesin telah disambungkan ke rangkaian, anda tidak perlu memeriksa ini.

Model Panel Sentuhan

1
Tekan di panel operasi. Panel pengendalian
Skrin [Pengawas Status] dipaparkan.
2
Tekan [Maklumat Rangkaian] [Kaedah Sambungan Rangkaian].
Skrin [Kaedah Smbgn Rangkaian] dipaparkan.
3
Pastikan bahawa [LAN Berwayar] dipaparkan.
Jika jenis sambungan ditetapkan kepada LAN berwayar, anda boleh mewujudkan sambungan terus walaupun mesin tidak disambungkan ke rangkaian.
Apabila [LAN Wayarles] Dipaparkan di [Kaedah Smbgn Rangkaian]
Apabila mesin tidak disambungkan ke LAN wayarles, sambungan terus tidak boleh diwujudkan. Sambungkan mesin ke LAN wayarles atau tukar jenis sambungan kepada LAN berwayar.
Menyambungkan ke LAN Wayarles
Memilih LAN Berwayar atau Wayarles
 

Model LCD 5 Baris

1
Di panel operasi, tekan [Pengawas Status] di skrin [Rumah]  . Skrin [Rumah]
Skrin [Pengawas Status] dipaparkan.
2
Tekan [Maklumat Rangkaian]    [Kaedah Sambungan Rangkaian]  .
Skrin [Kaedah Smbgn Rangkaian] dipaparkan.
3
Pastikan bahawa [LAN Berwayar] dipaparkan.
Jika jenis sambungan ditetapkan kepada LAN berwayar, anda boleh mewujudkan sambungan terus walaupun mesin tidak disambungkan ke rangkaian.
Apabila [LAN Wayarles] Dipaparkan di [Kaedah Smbgn Rangkaian]
Apabila mesin tidak disambungkan ke LAN wayarles, sambungan terus tidak boleh diwujudkan. Sambungkan mesin ke LAN wayarles atau tukar jenis sambungan kepada LAN berwayar.
Menyambungkan ke LAN Wayarles
Memilih LAN Berwayar atau Wayarles
98CR-05R