[Rangkaian]

Pilih tetapan untuk persekitaran rangkaian mesin.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.
 

[Pilih LAN Berwayar/Wayarles]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tetapkan sama ada mahu menyambung mesin kepada rangkaian menggunakan LAN wayarles atau berwayar. Memilih LAN Berwayar atau Wayarles
* Jika anda menukar daripada LAN berwayar kepada LAN wayarles, anda boleh membuat perubahan ini dalam prosedur untuk mengkonfigurasi LAN wayarles.
[LAN Berwayar]
[LAN Wayarles]

[Tetapan LAN Wayarles]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Pilih tetapan untuk menyambung mesin ke LAN wayarles dan untuk menjimatkan tenaga semasa mesin disambungkan ke LAN wayarles.
[Tetapan LAN Wayarles]

[Tetapan Sambungan Langsung]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Pilih tetapan untuk menggunakan sambungan terus dan untuk fungsi sambungan. Mengaktifkan Fungsi Sambungan Terus
[Guna Sambungan Langsung]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Masa Shingga Pnamatan Sambungan Langsung]
0 (Mati)
1 hingga 60 (min.)
 
[Tetapan Mod Titik Capaian]
[Guna SSID Tersuai]
[Tak Aktif]
[Aktif]
     [SSID (1-20 Aksara)]
[Guna Kunci Rangkaian Tersuai]
[Tak Aktif]
[Aktif]
     [Knci Rgkaian (10 Aksr)]
 
[Snts Ddykn Jk SSID/Kkc Rgkn Dtntkn]*1
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Ttpan Alamat IP untuk Sambungan Langsung]
192.168.22.1
*1 Mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.

[Sambungan Mudah dengan PC]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Mulakan mod persediaan tanpa kabel.
Untuk mengkonfigurasi tetapan rangkaian menggunakan Canon Laser NW Device Setup Utility, pilih mod persediaan tanpa kabel.
* Anda boleh memuat turun Canon Laser NW Device Setup Utility daripada laman web Canon untuk negara/rantau anda.
   https://global.canon/en/support/

[Tetapan TCP/IP]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tentukan tetapan untuk menggunakan mesin pada rangkaian TCP/IP.
[Tetapan TCP/IP]

[Tetapan SNMP]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Pilih tetapan untuk menyediakan, memantau dan mengawal mesin menggunakan perisian pengurusan SNMP. Mengkonfigurasikan SNMP
Untuk memastikan pematuhan terhadap spesifikasi lanjutan protokol (RFC2790) apabila status mesin dipantau, tetapkan [Tukar Format Sumber Hos MIB ke RFC2790] kepada [Aktif].
[Tetapan SNMPv1]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Tetapan SNMPv3]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Mperoleh Mklumt Pngurusn Pncetak dpd Hos]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Tukar Format Sumber Hos MIB ke RFC2790]
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Tetapan Port Khusus]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Pilih sama ada hendak menggunakan port khusus.
Gunakan port khusus untuk tugas seperti mencetak daripada komputer, mengimbas menggunakan MF Scan Utility, dan mengkonfigurasi atau melihat tetapan mesin.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Kaedah Pengesahan Port Khusus]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tetapkan kaedah pengesahan apabila menggunakan port khusus.
Jika anda memilih [Mod 2], komunikasi melalui port khusus akan dihadkan kepada kaedah pengesahan selamat sahaja. Ini mungkin bermakna anda tidak boleh menyambung kepada mesin daripada perisian pengurusan peranti, pemacu atau perisian lain.
[Mod 1]
[Mod 2]

[Masa Menunggu utk Sambungan di Permulaan]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tetapkan masa menunggu sehingga sambungan diwujudkan setelah mesin dihidupkan.
Jika mesin disambungkan melalui peranti seperti hab suis, anda mungkin tidak dapat bersambung dengan rangkaian walaupun tetapan pada mesin adalah betul. Jika ini berlaku, tetapkan masa menunggu dan sambungkan semula.
0 hingga 300 (saat)

[Tetapn Pmacu Ethernet]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tetapkan kaedah komunikasi Ethernet. Mengkonfigurasikan Tetapan Ethernet Secara Manual
Ini juga membolehkan anda memeriksa alamat MAC pada LAN berwayar. Melihat Alamat MAC LAN Berwayar
[Pgesann Auto]
[Tak Aktif]
[Mod Komunikasi]
[Dupleks Separa]
[Dupleks Penuh]
[Jenis Ethernet]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[Aktif]
 
[Alamat MAC]

[Tetapan IEEE 802.1X]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Tentukan sama ada mahu menggunakan IEEE 802.1X.
Gunakan UI Jauh daripada komputer untuk menetapkan kaedah pengesahan IEEE 802.1X. Menggunakan IEEE 802.1X
* [Tetapan IEEE 802.1X] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Tetapan Tembok Api]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Pilih sama ada mahu mendayakan penapis alamat IP dan penapis alamat MAC.
Gunakan UI Jauh daripada komputer untuk menetapkan dasar lalai untuk penapisan dan pengecualian alamat. Menetapkan Tembok Api
[Penapis Alamat IPv4]
[Penapis Keluar]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Penapis Masuk]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Penapis Alamat IPv6]
[Penapis Keluar]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Penapis Masuk]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Penapis Alamat MAC]
[Penapis Keluar]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Penapis Masuk]
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Pnetapn Prkhidmatn Web]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Menentukan sama ada untuk menggunakan perkhidmatan penyepaduan awan Canon.
Untuk menggunakan perkhidmatan penyepaduan awan Canon, anda mesti mendaftarkan mesin tersebut ke pelayan khusus.
Anda boleh menggunakan [Keluarkan Kod Pendaftaran] untuk mengeluarkan kod untuk pendaftaran. Menggunakan Perkhidmatan Penyepaduan Awan untuk Cetak dan Imbas
* Bergantung pada negara atau wilayah, perkhidmatan ini mungkin tidak tersedia dan aplikasi yang tersedia mungkin berbeza-beza.
[Penggunaan Perkhidmatan Web]
[Tak Aktif]
[Aktif]
 
[Keluarkan Kod Pendaftaran]

[Pertanyaan Perkhidmatan Web]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Mesin ini mencapai pelayan perkhidmatan penyepaduan awan Canon untuk melihat sama ada data cetak yang dihantar tersedia.
Jika data cetak tersedia, percetakan dijalankan. Menggunakan Perkhidmatan Penyepaduan Awan untuk Cetak dan Imbas
* Bergantung pada negara atau wilayah, perkhidmatan ini mungkin tidak tersedia dan aplikasi yang tersedia mungkin berbeza-beza.

[RMT-SW]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Biasanya, gunakan mesin dengan ini ditetapkan kepada [Tak Aktif].
Apabila wakil perkhidmatan anda melakukan penyelenggaraan peranti dari jauh, dia mungkin akan menukar ini kepada [Aktif].
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Mengasal Tetapan Rangkaian]

[Menu] [Keutamaan] [Rangkaian]
Gunakan ini untuk mengembalikan tetapan rangkaian kepada tetapan kilang. Memulakan Tetapan dan Data Khusus
98CR-07Y