[Tetapan Cetakan]

Pilih tetapan untuk mencetak.
* Nilai dalam teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Padamkn Krja Trgantung secara Auto]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa] [Tetapan Cetakan]
Tentukan sama ada mahu memadam kerja cetak atau salin secara automatik apabila ralat berlaku dan menghentikan pencetakan.
Jika anda memilih pemadaman automatik, anda juga boleh menentukan tempoh masa sebelum kerja dipadamkan.
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
0 hingga 5 hingga 240 (minit)
98CR-08E