[Biasa]

Pilih tetapan untuk operasi fungsi, seperti sumber kertas, mencetak dan mengimbas.

[Tetapan Suapan Kertas]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa]
Pilih tetapan untuk sumber kertas.
[Tetapan Suapan Kertas]

[Tetapan Cetakan]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa]
Pilih tetapan untuk mencetak.
[Tetapan Cetakan]

[Tetapan Imbasan]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa]
Pilih tetapan untuk mengimbas.
[Tetapan Imbasan]

[Janakan Fail]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa]
Pilih tetapan untuk penjanaan fail yang diimbas.
[Janakan Fail]

[Panduan Penetapan Faks] (Model Panel Sentuhan)

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Biasa]
Konfigurasikan tetapan untuk faks dengan mengikut arahan pada skrin. Mengkonfigurasikan Tetapan Faks (Panduan Penetapan Faks) (Model Panel Sentuhan)
* [Panduan Penetapan Faks] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.
98CR-08A