[Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] (Model Panel Sentuhan)

Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) mana yang ingin digunakan apabila mesin disambungkan kepada komputer rangkaian menggunakan Plag dan Main.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Rangkaian]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak] [Pemilihan PDL (Pasang dan Main)]
Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) yang ingin digunakan apabila mesin disambungkan kepada komputer rangkaian menggunakan Plag dan Main.
Untuk menyambungkan mesin sebagai mesin faks, pilih [FAX] dalam tetapan ini.
Untuk menyambungkan mesin sebagai pencetak UFR II, pilih [UFR II] dalam tetapan ini.
[FAX]
[UFR II]
98CR-08R