[Pencetak]

Pilih tetapan pencetak.

[Tetapan Pencetak]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak]
Pilih tetapan untuk operasi pencetak dan untuk memproses data cetakan.
[Tetapan Pencetak]

[Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] (Model Panel Sentuhan)

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak]
Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) yang hendak digunakan semasa menyambungkan mesin kepada komputer menggunakan Plag dan Main.
[Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] (Model Panel Sentuhan)
98CR-08K