[Tetapan Biasa] (Model Panel Sentuhan)

Tentukan tetapan untuk operasi Kunci Memori dengan faks.
* Nilai dalam teks merah tebal ialah tetapan lalai untuk setiap item.

[Tetapkan Peti Masuk Faks]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Biasa]
Pilih tetapan untuk Kunci Memori faks.
* [Tetapkan Peti Masuk Faks] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.
[Tetapan Kunci Ingatan Faks]
[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Biasa] [Tetapkan Peti Masuk Faks]
Tidak lagi perlu mencetak faks yang diterima dengan segera, sebaliknya, anda boleh menyimpannya buat sementara waktu di dalam memori mesin. Menyimpan Dokumen Yang Diterima di Mesin (Kunci Memori) (Model Panel Sentuhan)
[Tak Aktif]
 
[Aktif]
[Gunakan Pratonton Faks]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Cetakan Laporan]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Masa Kunci Ingatan]
[Tak Aktif]
[Aktif]
[Masa Mula Kunci Ingatn]
[MasaTamat Kunci Ingatn]

[Terus Mncetak Apbl Jum.dlm Katrij Rendah]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Biasa]
Tentukan sama ada untuk mencetak faks yang diterima apabila paras toner di dalam kartrij adalah rendah.
Mencetak apabila paras toner di dalam kartrij adalah rendah boleh menyebabkan hasil cetakan yang kabur atau pudar. Atas sebab ini, ia biasanya perlu ditetapkan kepada [Tak Aktif]. Apabila tetapan ini digunakan dan toner rendah, faks yang diterima disimpan dalam memori mesin.
Jika [Aktif] dipilih dalam tetapan ini, faks yang diterima tidak akan disimpan dalam memori mesin. Jika ini menyebabkan hasil cetakan menjadi terlalu sukar untuk dibaca, anda perlu meminta pengirim untuk menghantar semula faks.
[Tak Aktif]
[Aktif]

[Cetak Pengaki Halaman RX]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Terima/Maju] [Tetapan Biasa]
Pilih sama ada untuk mencetak tarikh dan masa diterima, nombor halaman dan maklumat penerimaan lain di bahagian bawah faks.
Menukar Tetapan Cetak untuk Faks Yang Diterima
[Mati]
[Hidup]
98CR-090