Menukar Tetapan Cetak untuk Faks Yang Diterima

Faks yang diterima dicetak pada muka kertas secara lalai. Anda boleh menukar tetapan ini untuk mencetak pada kedua-dua muka kertas dan mencetak tarikh dan masa diterima serta nombor halaman.

Mencetak pada Kedua-dua Muka

Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Tetapan Fungsi] untuk mengkonfigurasi tetapan ini. [Cetak pada Kedua-Dua Muka]
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] di [Basic Settings].
Skrin [Edit Basic Settings] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Print on Both Sides].
5
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
6
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.

Mencetak Tarikh dan Masa Diterima Serta Nombor Halaman

Pilih sama ada mahu mencetak maklumat berikut di bahagian bawah faks yang diterima:
Tarikh dan masa diterima
Nombor penerimaan yang diterima
Nombor halaman
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Tetapan Fungsi] untuk mengkonfigurasi tetapan ini. [Cetak Pengaki Halaman RX] 
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [RX/Forwarding Settings] [Common Settings] [Edit] di [Common Settings].
Skrin [Edit Common Settings] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Add RX Page Footer].
5
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
6
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
98CR-054