[Tetapan Imbas dan Hantar]

Pilih tetapan untuk data imbasan.
* Nilai dalam teks merah tebal ialah tetapan lalai untuk setiap item.

[Tetapan Kekunci Pintas]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Hantar] [Tetapan Imbas dan Hantar]
Ini mendaftarkan jenis imbasan dan komputer tempat data yang diimbas akan disimpan ke kekunci pintasan supaya anda dapat melakukan imbasan dengan cepat daripada skrin [Rumah].
Model Panel Sentuhan
[Daftar]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
[Tak Aktif]
[Sambungan USB]
[Imbasan Warna]
[Imbas Hitam & Putih]
[Tersuai 1]
[Tersuai 2]
[Sambungan Rangkaian]
[Imbasan Warna]
[Imbas Hitam & Putih]
[Tersuai 1]
[Tersuai 2]
 
[Sahkan Destinasi]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
Model LCD 5 Baris
[Daftar]
[Impas  PC]
[Tak Aktif]
[Sambungan USB]
[Imbasan Warna]
[Imbas Hitam & Putih]
[Tersuai 1]
[Tersuai 2]
[Sambungan Rangkaian]
[Imbasan Warna]
[Imbas Hitam & Putih]
[Tersuai 1]
[Tersuai 2]
 
[Sahkan Destinasi]
[Impas  PC]
98CR-08W