[Hantar]

Pilih tetapan untuk menghantar data yang diimbas dan faks.

[Tetapan Biasa]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Hantar]
Pilih tetapan untuk mengehadkan penghantaran data yang diimbas dan faks, dan untuk memaparkan skrin pengesahan destinasi.
[Tetapan Biasa] (Model Panel Sentuhan)

[Tetapan Imbas dan Hantar]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Hantar]
Menentukan seting untuk menghantar data imbasan.
[Tetapan Imbas dan Hantar]

[Tetapan Faks]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Hantar]
Pilih tetapan untuk menghantar faks.
[Tetapan Faks] (Model Panel Sentuhan)
* [Tetapan Faks] mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.
98CR-08S