Betjeningseksempler ved brug af en computer

Hvis du bruger maskinen fra en computer, skal du konfigurere computerens indstillinger i henhold til den funktion, du bruger. Derudover kan du få brug for computeroplysningerne for at se de oplysninger, der er indstillet på maskinen.
I dette tilfælde skal du bruge betjeningseksemplerne nedenfor til at kontrollere de relevante indstillinger og informationer på computeren.

Oprettelse af en delt mappe

Ved brug af Windows

1
Opret en mappe et eller andet sted (f.eks. på skrivebordet).
2
Højreklik på den oprettede mappe, og klik så på [Egenskaber].
3
På fanen [Deling] skal du klikke på [Avanceret deling].
Skærmen [Avanceret deling] vises.
4
Vælg afkrydsningsfeltet [Del denne mappe], og klik på [Tilladelser].
5
Konfigurer adgangsrettighederne.
1
I [Gruppe- eller brugernavne] skal du vælge [ALLE].
2
I [Tilladelser] skal du vælge afkrydsningsfeltet [Tillad] i [Redigering].
3
Klik på [OK].
6
Klik på [OK] [Luk].
Den oprettede mappe kan bruges som en delt mappe.

Ved brug af macOS

1
Klik på [] [Systemindstillinger] [Deling].
Skærmen [Deling] vises.
2
Vælg afkrydsningsfeltet [Arkivdeling], og klik på [+] i [Delte mapper].
3
Opret en mappe et eller andet sted (f.eks. på skrivebordet), og klik på [Tilføj].
4
Konfigurer adgangsrettighederne.
1
I [Delte mapper] skal du vælge den oprettede mappe.
2
I [Brugere] skal du vælge [Alle] [Læse & skrive].
5
Luk for skærmen.
Den oprettede mappe kan bruges som en delt mappe.

Aktivering af netværksregistrering

1
Højreklik på [] (Start), og klik på [Netværksforbindelser].
Skærmen [Status] vises.
2
Klik på [Network and Sharing Center] [Rediger avancerede delingsindstillinger].
Skærmen [Avancerede delingsindstillinger] vises.
3
I [Netværksregistrering] skal du vælge [Slå netværksregistrering til] og klikke på [Gem ændringer].

Visning af en delt printer i printerserveren

Ved brug af Windows

1
Højreklik på [] (Start), og klik på [Stifinder].
2
I [Netværk] skal du vælge printerserveren for at få vist den delte printer.
Hvis der ikke vises noget i [Netværk], skal du aktivere netværksregistrering. Aktivering af netværksregistrering

Ved brug af macOS

1
Klik på [] [Systemindstillinger] [Printere & Scannere].
Skærmen [Printere & Scannere] vises.
2
Klik på [+] nederst til venstre.
Skærmen [Tilføj] vises.
3
Klik på [] for at få vist den delte printer.

Visning af systemoplysningerne for computeren

Ved brug af Windows

1
Højreklik på [] (Start), og klik på [System].
Skærmen [Om] vises.
2
I [Enhedsspecifikationer] kan du se computerens navn og operativsystemets version.
Computerens navn vises i [Enhedsnavn].
Operativsystemets version vises i [Systemtype].
Hvis computeren har et 32-bit operativsystem, vises der "32-bit operativsystem".
Hvis computeren har et 64-bit operativsystem, vises der "64-bit operativsystem".

Ved brug af macOS

1
Klik på [] [Systemindstillinger] [Deling].
Skærmen [Deling] vises.
Navnet vist i [Navn på computer] på skærmen [Deling] kan muligvis ikke bruges på netværket. Anvend følgende fremgangsmåde for at se det computernavn, der bruges på netværket.
2
Klik på [Rediger].
3
I [Lokalt værtsnavn] kan du se computernavnet.
Dele angivet i gråt er ikke inkluderet i computernavnet.
4
Klik på [Annuller].

Visning af oplysningerne for netværkforbindelsen for computeren

Ved brug af Windows

1
Højreklik på [] (Start), og klik på [Netværksforbindelser].
Skærmen [Status] vises.
2
Visning af oplysningerne for netværkforbindelsen.
Visning af SSID for kabelbaseret LAN
Du kan se SSID i [Status for netværk].
Visning af IP-adresse og DNS-server
1
Klik på [Egenskaber] for det tilsluttede netværk.
2
I [Egenskaber] kan du se IP-adresse og DNS-server.

Ved brug af macOS

1
Klik på [] [Systemindstillinger] [Netværk].
Skærmen [Netværk] vises.
2
Du kan se IP-adressen, DNS-serveren og andre oplysninger.
For kabelbaseret LAN
For trådløst LAN
Du kan se SSID i [Netværksnavn].
Du kan se IP-adressen i [Status].
Klik på [Avanceret], og få vist DNS-serveren på fanen [DNS].

Visning af printerport

1
Klik på [] (Start) [] (Settings) [Enheder] [Printere og scannere].
Skærmen [Printere og scannere] vises.
2
Klik på printerdriveren for maskinen [Manage] [Printeregenskaber].
Skærmen over printerdriverens egenskaber vises.
3
På fanen [Porte] kan du se den port, der anvendes.
Hvis maskinens IP-adresse ændres
Du skal tilføje en ny port. Tilføjelse af port

Visning af tovejskommunikation

1
Klik på [] (Start) [] (Settings) [Enheder] [Printere og scannere].
Skærmen [Printere og scannere] vises.
2
Klik på printerdriveren for maskinen [Manage] [Printeregenskaber].
Skærmen over printerdriverens egenskaber vises.
3
På fanen [Porte] skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet [Aktiver tovejsunderstøttelse] er valgt.

Udskrivning af en testside

Påkrævede forberedelser
Læg papir i A4-format i papirbakken: Ilægning af papir i papirskuffen

Ved brug af Windows

1
Klik på [] (Start) [] (Settings) [Enheder] [Printere og scannere].
Skærmen [Printere og scannere] vises.
2
Klik på printerdriveren for maskinen [Manage] [Printeregenskaber].
Skærmen over printerdriverens egenskaber vises.
3
På fanen [Generelt] skal du klikke på [Udskriv testside].
Hvis dine udskriftsdata afsendes korrekt, udskrives der en testside fra maskinen.

Ved brug af macOS

1
Klik på [] [Systemindstillinger] [Printere & Scannere].
Skærmen [Printere & Scannere] vises.
2
Vælg maskinen og klik på [Åbn udskriftskø].
3
Fra menuen [Printer] skal du klikke på [Udskriv testside].
Hvis dine udskriftsdata afsendes korrekt, udskrives der en testside fra maskinen.
975X-08J