Ilægning af papir i papirskuffen

Du kan ilægge papir korrekt ved at justere papirstyrene på papirskuffen med papiret.
Hvis du bruger konvolutter eller papir med logoer, skal du være forsigtig med retningen af det ilagte papir og hvilken side, der vender opad.
Forberedelser og retning af ilagte konvolutter
Retningen for ilagt papir med et logo
1
Åbn frontdækslet.
2
Skub papirstyrene udad.
3
Luft papiret, og juster kanterne.
Luft papiret i små portioner, og juster kanterne ved at slå papiret ned på en flad overflade et par gange.
4
Ilæg papiret med udskrivningssiden opad.
Bekræftelsesskærmen for papirindstillingerne vises som standard. [Besked om tjek af papirindstillinger]
Ilæg papiret, så det berører den bageste kant af papirskuffen.
Sørg for, at det ilagte papir ikke overskrider grænsen for ilægning (). Hvis det overskrider grænsen for ilægning, kan der forekomme forkert indføring eller papirstop.
Ved udskrivning på bagsiden af det udskrevne papir (manuel 2-sidet udskrivning)
5
Juster papirstyrene efter papirets bredde og længde.
Papirstyr, der er justeret, men for løse eller for stramme, kan forårsage forkert indføring eller papirstop.
6
Luk papirdækslet.
7
Løft papirstopenheden.
8
Indstil papirstørrelsen og -typen. Indstilling af papirstørrelse og -type for papirskuffen
Papirstørrelsen og -typen er som standard indstillet til A4 og Almindeligt 2. Hvis papir i en anden størrelse eller type ilægges, skal du ændre papirindstillingerne.
975X-027